Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Несебър на 11-ото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм”

Община Несебър взе участие с два европейски проекта – „Вяра в Несебър” и „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”

 

Стартира единадесетото издание на Международното туристическо изложение „Културен туризъм”, което ще се проведе от 10 до 13 април в град Велико Търново. Събитието започна вчера с Водосвет за гостите и участниците, а през 3-те дни на провеждането му ще бъдат изнесени презентации, представящи туристически дестинации и продукти, също така - конференции, дискусии и кръгли маси.

Община Несебър взе участие за поредна година, като се представи с два проекта. Единият от тях бе „Вяра в Несебър”, като проектът цели запазване и повишаване на привлекателността на паметниците на културата (основно в “Старинен Несебър”) и включва изработване на нова система за визуална информация, ремонтно-реставрационни работи, благоустрояване на околни пространства и подходи. На регионално ниво проектът по своята същност съответства на няколко мерки, а именно: Инвестиции за опазване, консервация, експониране и маркетиране на природното и културно наследство; Реконструкция и реставрация на движими и недвижими паметници на културно-историческото наследство; Насърчаване прилагането на нови модели за развитие на устойчив туризъм – културен туризъм, селски, еко, и други форми; Удължаване на туристическия сезон в големите курорти чрез развитие на нови форми – опознавателен туризъм, водолечебен и калолечебен(спа), конгресен, фестивален и др.; Подобряване качеството на туристическия продукт - създаване на нови услуги с по-висока добавена стойност.

Вторият проект представен от община Несебър бе - „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт”. Той от своя страна има за цел - повишаване ефективността на регионалния маркетинг в общините Бяла, Несебър и Долни чифлик, чрез прилагане на иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт, чрез създаване на споделен туристически имидж на трите общини. Проектът предлага интегриран маркетингов подход за развитие на един нов регионален туристически продукт под името „5 дни – 4 сезона – 3 общини“, като нова възможност за повишаване на регионалната конкурентноспособност в туризма, целяща намаляване на сезонността и териториалната концентрация. В рамките на този продукт, ще бъдат разработени 25 туристически пакета общо за 4-те сезона.

Информационните материали за двата проекта бяха разположени на два щанда, които се радваха на огромен брой посетители още през този първи ден. С представянето си на Международното туристическо изложение „Културен туризъм”, община Несебър има за цел да популяризира града като разнообразна и привлекателна дестинация, а също така и да привлече още по-голям брой туристи.

 

...

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail