Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Жителите на община Несебър са съгласни на външно финансиране за изпълнението на важни социални и инфраструктурни обекти

В зала „Мелсас” се проведе обществено обсъждане на проекта за поемане на  общински дълг чрез емитиране на облигации и бяха обсъдени намеренията на Община Несебър да финансира част от строителната си програма чрез външно финансиране.

Срещата беше отворена за всеки заинтересован жител на Община Несебър и на нея присъстваха представители на Обществен съвет Несебър, граждани, представители на политически партии и медии. Зам. кметът  Иван Гургов, началникът на финансовия отдел Антоанета Харизанова и юристът Сюрея Юсуф, обясниха на събралите се над 20 души, каква е целта на заема и какви обекти ще бъдат финансирани от него.

Дългът е предназначен за инвестиции в социални и инфраструктурни обекти. Максималния и минималния размер на облигационния заем е 9 250 000лв., а срока за неговото погасяване – 5 години.

Община Несебър реши да се възползва от вземането на този заем, поради факта, че средствата от бюджета на Общината, заложени в капиталовата програма, не са достатъчни за изпълнението на важни инфраструктурни обекти, а на този етап, тяхната направа е наложителна. Обектите, които ще бъдат финансиране с този заем са приоритетни и имат за цел да подобрят градската среда и да се увеличат възможностите за стопанска дейност, както и още повече да се развие туризма в района. Подобрения се предвиждат, както в пътната и водната, така и в културната и спортната инфраструктура, което от своя страна ще затвърди позицията на Община Несебър, като водеща туристическа дестинация.

Най-важният и належащ проект, който ще бъда финансиран от облигационния заем е пълното изграждане на улиците в ж.к. „Черно море”. В рамките на проекта са предвидени и: Укрепване, преустройство и надстрояване на административна сграда кметство Обзор; Реконструкция на битова и дъждовна канализация и водопровод по ул. "Черноморска" Обзор; Изграждане на Културен дом гр.Свети Влас; Благоустрояване на междублоково пространство гр.Несебър  /пред бл. на телевизия; Реконструкция на съществуваща дъждовна канализация в с.Равда; Изграждане на улично и парково осветление в ж.к. "Черно море"- I и II етап – ОП; Изграждане на крайморски парк Равда; Извършване на СМР и рехабилитация на ел. мрежи и съоражения; Доизграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа с.Тънково; Рехабилитация на улична и общинска пътна мрежа; ремонт и благоустрояване на улици в к.к. Сл. бряг и Свети Влас и инженеринг на минифутболно игрище гр.Свети Влас.

Ползите на Община Несебър, след приключване на тези обекти са увеличаване на посещаемостта на населените места и следователно увеличение на приходи от туристически данък; увеличено заселване на Общината и увеличени приходи от сделки с недвижими имоти и подобряване на качеството на живот – съответно увеличение на стойностите на прехвърляните имоти и заселване на по-заможни жители.

Разбира се полза от осъществяването на гореспоменатите обекти ще има не само Общинска администрация, но и жителите на Община Несебър. Ще бъде увеличена икономическата активност, щетите на превозните средства ще намалеят значително, възможностите за улично паркиране ще се увеличат и като цяло цялата Община ще бъде посещавана от повече туристи и инвеститори, което от своя страна ще увеличи и приходите на местното население.

Присъстващите на срещата проявиха изключително разбиране и никой не възрази относно тегленето на заем и осъществяването на изброените инфраструктурни обекти. Обсъждането на намерението на Община Несебър да финансира част от строителната си програма, чрез външно финансиране, с общественици е само първата крачка към изпълнение на проекта. Следващия етап е гласуване на намерението на сесия на Общински съвет и при евентуалното му приемане ще се пристъпи към организиране и провеждане на тръжни процедури по избор на посредник, за ангажиране и пласиране на облигациите.

Специалистите от Община Несебър считат, че целевото финансиране на инвестиционната програма чрез облигационен заем е един от най-целесъобразните, в настоящата ситуация, инструменти. След отчитане на финансовото състояние, заложените предпоставки и прогнози за паричните потоци в Общината, може да се заключи, че Община Несебър не попада в зоната на рисковите общини и би следвало, спокойно да обслужва облигационния си заем.


03.05.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail