Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Държавата „резна” с 2.5 милиона лева община Поморие

Бюджет 2011 бе представен на обществено обсъждане 

Въпреки рестрикциите общината не се отказва от

социалната си програма

При висок интерес премина публичното обсъждане на проектобюджета на община Поморие за 2011 г. Кметът инж. Петър Златанов в присъствието на директор „Бюджет и финанси” Дора Косталова и заместник- кмета Никола Костадинов разясни на гражданите на морския град финансовите възможности на общината за тази година.

С 21 194 000 лв. ще разполага местната администрация през 2011, като текущият бюджет ще бъде в размер на 16 782 669 лв., а капиталовият- 4 411 331 лв. Прогнозираните собствени приходи в бюджета на община Поморие са 12 204 888 лв. и са 151,83% спрямо отчета за 2010 г. Заедно с предходния остатък в размер на 1 487 249 лв., местните приходи формират 57,59% от новия бюджет и са в размер на 13 673 137 лв. За морската община държавата ще отпусне 7 520 863 лв., което е с 2,5 млн. лв. по-малко от държавните субсидии от миналата година. Разликата ще бъде покрита от общината със собствени приходи, което заедно с кризата в строителството и малкото продажби на общински имоти са причините за рестриктивния бюджет за тази година. Капиталовите разходи за Поморие са в размер на 3 333 000 лв. Предвидени са средства за два от наболелите проблеми на града- довършване и оборудване на новата читалищна сграда, която от години стои неизползвана и изграждане на нов филиал на ЦДГ „Веселушко” в кв. Север, където местата в детската градина не достигат. По време на обсъждането се повдигна въпросът защо детската градина ще бъде построена с общински средства, вместо да се кандидатства по програми и да се изчака евентуалното финансиране от фондове. Инж. Златанов напомни, че в трудни моменти в историята ни някога са се строяли училища и храмове, без да се разчита на чужда подкрепа, а днес строежът на детската градина в „новия” квартал на града не търпи отлагане.

Ремонти на пътища и реконструкция на учебни заведения и читалища в цялата община са другите сфери, към които е насочен капиталовият бюджет на Поморие. Такса смет и данък сгради няма да бъдат увеличени през тази година, за да се избегне тежкия натиск върху хората, съобщи още инж. Златанов. Той определи представения бюджет като „труден, но реалистичен и реализуем”.

Най-голям дебат предизвика туристическият данък, който от началото на тази година заменя туристическата такса според Закона за местните данъци и такси. В приходната част на проектобюджета са заложени 225 000 лв. Общинската администрация изрази опасенията си, че може да има известен спад по това перо, тъй като през януари са се наблюдавали масови откази от категоризация сред  дребния бизнес. Липсата на информация какви суми ще трябва да заплащат плаши поморийци, които предлагат настаняване през лятото и те предпочитат да прекратят дейността си. По време на обсъждането се роди идея общинската администрация, заедно с омбудсмана на Поморие да изготвят листовки, които да разяснят новия данък сред местното население.

Извън конкретната тема,  бяха представени и други инициативи на общината в посока набиране на средства. Подготвен е проект за изграждане на брегозащитна дига по крайморската улица.  До средата на март ще бъде внесен проект за природните и културни дейности на Поморие, тъй като общината кандидатства за обявяване на Музея на солта за паметник на културата. Продължава и работата по образователната инфраструктура където предвидената стойност е 5,8 млн. лв. Община Поморие е одобрена за изграждане на Център от семеен тип за деца в неравностойно положение, чиято стойност е 495 000 лв.

02.02.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail