Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Планът за опазване и управление на Стария Несебър е пред финала

Планът за опазване и управление на „Старинен град Несебър” е на финалната права. Преди дни той бе представен пред Българският национален комитет /БНК/ на ИКОМОС /Български национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места/и получи висока оценка за предложената стратегия и конкретните действия за опазване и развитие на града-музей.

 

ИКОМОС е най-голямата световна неправителствена организация в областта на културното наследство и главен партньор на ЮНЕСКО за оценка и мониторинг на Световното наследство. Експертите от международната организация бяха запознати с начините за опазване на уникалните старини от проф. Арх. Тодор Кръстев, ръководител на екипа, изготвил плана, и авторитетен експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС.

 

Несебър е град, в който многобройни цивилизации са оставили своите осезаеми следи. Затова изготвянето на План за опазване и управление е сложен и дълъг колективен процес с многобройни участници, свързан със задълбочени и всестранни проучвания, със събиране на данни и прогнози, за да може достигналото до нас в града на ЮНЕСКО да бъде опазено и едновременно с това да помогне за развитието на местната и националната икономика.

 

На представянето на плана присъства и експерт от фондация „Левентис”, най-големият световен дарител за българското културно наследство. Той се приобщи към общата положителна оценка на плана и направи конкретни предложения.

 

Община Несебър и кметът Николай Димитров неотклонно са се застъпвали и са настоявали пред правителството за изготвяне и приемане на единен план за управление, който да гарантира за поколенията съхраняването на безценното за България културно-историческо богатство.

 

Официалното становище на БНК на ИКОМОС ще бъде съобщено на общественото обсъждане на Плана за опазване и управление на 24 юли в Несебър.

26.06.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail