Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Слънчев бряг” АД спечели делото срещу Община Несебър за собствеността върху инфраструктурата

„Слънчев бряг” АД спечели делото срещу Община Несебър, което се води заради собствеността върху една от малките, второстепенни алеи в курорта. Делото бе гледано в Бургаския окръжен съд, след като дружеството, собственик на инфраструктурата в комплекса, обжалва решението на първоинстанционния съд в Несебър.

Делото бе заведено от Община Несебър през 2012 г. и на два пъти бе разглеждано от районния съд в града. На 28 юни 2013 г. несебърските магистрати откликнаха на претенциите на общината и отсъдиха, че тя е в правото си да притежава въпросната уличка, а „Слънчев бряг” АД трябва да плати 1605 лева разноски по делото.

Като добър стопанин „Слънчев бряг” АД успя да защити собствеността си чрез необорими доказателства. Бургаският окръжен съд /БОС/ прие, че генералният план на курорта от 1958 г. представлява първата регулация на комплекса и алеите, парковете и зелените площи са в активите на тогавашното предприятие ДФ „Слънчев бярг”, които в последствие преминават в „Слънчев бряг” АД като правоприемник на държавната фирма. Актът за държавна собственост е издаден от самия кмет на Община Несебър през 1995 г. и според БОС той има доказателствена сила. Акционерното дружество успя да приведе документи, с които доказа, че самата претендираща община е признавала през годините правото на собственост върху уличната и алейна мрежа на “Слънчев бряг” АД. Това е ставало с различни разрешителни, данъчни и експертни оценки с печата и атрибутите на общинска администрация.

 

Заради поредица от процесуални нарушения, превратни тълкувания, неправилно приложение на различни разпоредби, самоцелно отхвърляне на доказателства и налагане на немотивирани искания БОС обезсили решението на несебърския съд. 

 

„Община Несебър няма как да се легитимира като собственник на процесния имот на твърдяното основание”, е записано в мотивите, довели до решението на Бургаския окръжен съд. Той определя мотивите на Несебърския районен съд като „изцяло незаконосъобразни и некореспондиращи с ефективното ни гражданско законодателство”. Осъжда Община Несебър да заплати сумата от 6199.30 лева, представляваща разноските по двете съдебни дела. Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок пред Върховния касационен съд.

 

Обект на двугодишния съдебен спор е второстепенна улица, с дължина от близо 250 метра и площ от 1737 кв.м. Юристите наричат това дело „пионерно”, защото то прокарва основания за претенции върху цялата улична мрежа на комплекса.

 

Остава открит въпросът кой има интерес от водене на безсмислени съдебни спорове и пропиляване на държавни и общински пари по тях. Опити да се елеминира държавата от управлението на най-големия ни курорт се правят от години. Накърнени корпоративни интереси, възможности за незаконно строителство и за лесно проникване на криминогенен контингент стоят в основата на всяко желание да се сложи ръка върху инфраструктурата на комплекса.

 

От Съюза на собствениците неизменно настояват за безвъзмездно прехвърляне на инфраструктурата в активите на община Несебър. Вероятно това желание е причината по делата за собствеността на спорната улица да се явяват адвокати, представлявали Съюза в срещи с ръководството на дружеството. Прехвърлянето обаче е неосъществимо – дружеството има и миноритарни собственици, които се противопоставят на подобен акт. „Слънчев бряг” АД е публично дружество и цената на акциите му зависи от имуществото, което притежава.

 

За „Слънчев бряг” АД казусът е съвсем прост. Държавата е построила комплекса и няма съмнение, че акционерното дружество е правоприемник на държавното предприятие, което в миналото е стопанисвало инфраструктурата, т.е. всички улици и аллеи в курорта са негова собственост и дружеството ще отстоява правата си да ги притежава и стопанисва съгласто законите в страната.

27.02.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail