Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Топлофикация Бургас” има подписан договор с „Булгаргаз”

Доставките на природен газ са осигурени за 2013 г.

 

„Топлофикация Бургас” подписа договор с „Булгаргаз” за доставка на природен газ през 2013 г. Така дружеството си осигурява необходимите количества суровина за безпроблемна работа през цялата следваща година, съобщи изпълнителният директор инж. Въльо Дучев.

Гражданите на Бургас няма да останат на студено, въпреки манипулативните информации в регионален сайт, че заради стари дългове „Булгаргаз” ще „затвори кранчето и парното ще спре”. Подобни злонамерени дезинформации не са прецедент. Това поражда въпрос кой и защо всъщност иска студена зима за гражданите и публикува директни лъжи в публичното пространство, с цел създаване изкуствено обществено напрежение.

„Топлофикация Бургас” постоянно и ежемесечно извършва преводи за покриване на задълженията си към газоснабдителното дружество според предвидените клаузи в споразумение за разсрочено плащане. Няма причини това споразумение да бъде нарушено и парното в Бургас да бъде спряно. Всеки месец ТЕЦ-ът внася суми в държавното предприятие, които далеч надвишават месечната консумация на природен газ и по този начин погасява дълга си.

На 1- ви януари 2012 година задълженията към монополиста са били 8 221 000 лв, на 1- ви декември 2012 просрочените задължения са 6 102 000 лв. Това означава , че топлофикационното дружество не само е плащало консумацията на природен газ през цялата 2012 година , но и е намалила просрочените задължения с 2 118 000 лева.

Основната част от дълга към „Булгаргаз” – 7 580 000 лева, е натрупана преди приватизацията на дружеството между 1999 г. и 2004 г. Тогава топлинната енергия се субсидира от държавата, цената й се фиксира от Министерския съвет независимо от стойностите на суровините. Предприятието е приватизирано без този дълг да бъде изчистен от държавата и сумата се пренася като негов дефицит през всяка следваща година.

По-късно, между август 2007 г. и декември 2009 г., цените на природния газ се променят всяко тримесечие – седем пъти за периода. За същия период цената на топлинната енергия е променена едва три пъти и разликата между двете цени остава некомпенсирана. Тогава всички топлофикационни дружества, работещи на природен газ, претърпяват загуби. За „Топлофикация Бургас” некомпенсираното увеличение на стойността на природния газ възлиза на 3 633 835.07 лв., без некомпенсираните лихви, свързани с увеличението на задълженията за природен газ.

През 2006 г. дружеството инвестира крупни суми в изграждането на ко-генерационна система, чрез която произвежда и продава на НЕК големи количества електрическа енергия. Сумите от продажбите постъпват директно от НЕК към „Булгаргаз” за погасяване на дълга по силата на тристранно споразумение.

„Булгаргаз” е търговско дружество и е естествено да се стреми към събиране на вземанията си. Към момента най-голям негов длъжник е „Топлофикация София” с дълг от 190 млн. лева. Спрямо нея задължението на бургаската топлофикация е пренебрежимо малко. Но спиране на газта към София никога не се коментира въпреки, че основните финансови проблеми на “Булгаргаз” се дължат именно на този огромен дълг, който стои несанкциониран за разлика от обслужваните минимални задължения на провинциалните топлофикации. Прилагането на подобен “двоен аршин” от страна на българската държава поражда опасения за обслужване на определени необществени интереси.  


21.12.2012

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail