Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„БМФ – Порт Бургас” поема управлението на терминала на 20 април

С ударни инвестиции и увеличаване заплатите на служителите ще стъпи на 20 април в „Пристанище – Запад” концесиoнерът „БМФ – Порт Бургас” ЕАД. Договорът за концесия беше подписан на 8 март и новият стопанин на пристанищния терминал възнамерява да започне веднага изпълнението му. Според договора за срок от 35 години концесионерът ще трябва да инвестира в материални активи, технически средства и оборудване 34.8 млн. лв., да осигури поток от приходи за държавата от концесионни плащания в размер на 900 хил.лв. годишно без ДДС, да заплаща 8% от размера на погасителните вноски по заема на България към Японската банка за международно сътрудничество по споразумението от 1998 г. За да изпълни тези условия, „БМФ – Порт Бургас” ще увеличи товаропотока към терминала, ще повиши и заплатите на служителите в него, за да бъдат те стимулирани да работят ефективно и да бъдат спокойни за бъдещето си.

Тези намерения на концесионера срещат пълното разбиране и съдействие на синдикатите. Затова появилите се през последната седмица публикации на съмнително отворено писмо от името на синдикалните лидери на КНСБ и КТ „Подкрепа” в пристанището будят съмнение за политически манипулации и прокарване на икономически интереси от страна на конкуренти. Използвайки нестабилността в държавата и общото недоволство от политиката на правителството, определени групировки с неизяснени цели тиражират неверни твърдения.

„Имаме пълно доверие на „БМФ – Порт Бургас”. Съмненията, породени от неизвестността са вече в миналото. Преминаването от сигурността на държавната работа към тази в частна фирма е плашещо, особено при пълното отсъствие на комуникация с Министерството на транспорта. След среща с ръководството на компанията обаче се уверихме, че те нямат желание за конфронтация, а за диалог и работа, от които работниците не само няма да са ощетени – ще работят при по-добри условия и ще получават по-добро заплащане за труда си. Работили сме и преди с този концесионер, той е доказал, че осъществява всичките си обещания”, коментира Здравовеста Николова, председател на синдикалната секция към КТ „Подкрепа” в „Пристанище Бургас”.

Пристанищните синдикати упрекват Министерството на транспорта, че не е разяснило условията по концесията и намеренията на кандидат-концесионера веднага след отварянето на офертата. Подобно становище те изразяват в писмо от 24 февруари, адресирано до президента на Р. България, омбудсмана и до президентите на КТ „Подкрепа” и КНСБ. До подписването на концесионния договор обаче синдикати и концесионер успяват да влязат в диалог без посредничеството на държавата. Уточнени са всички детайли, удовлетворени са и двете страни. Почти месец по-късно и 10 дена след подписването на договора в медиите започват да се тиражират отворени писма от името на синдикатите с изопачено съдържание, с искане за разваляне на концесията и дори с настояване за преосмисляне на цялостната концесионна политика на държавата. Синдикалните секции на КНСБ и КТ „Подкрепа” в пристанището не са писали писмо с такова съдържание и не са го изпращали на медиите, твърдят лидерите им. Предизборното нагнетяване на ситуацията е извън техните основни ангажименти към работниците в пристанището.

Между синдикалните ръководства на браншовите секции и ръководството на „БМФ – Порт Бургас” ЕАД са проведени интензивни разговори през изминалата седмица. На тях е постигнато съгласие по основните приоритети за бъдещото развитие на порта и икономическата концепция на мениджмънта. Основните синдикални организации са заявили своята подкрепа за амбициозната инвестиционна програма, която ще осигури устойчивия статус на заетостта в пристанище Бургас в бъдеще.

Концесията е доказан инструмент за модернизацията и утвърждаването на конкурентоспособността на пристанищата по цял свят. Така се експлоатират най-значимите пристанища в Европа. От една година насам и България има своя пример за успешна пристанищна концесия. След като „БМФ Порт Бургас” пое управлението на пристанище „Бургас изток-2” постигна ръст на товарооброта в размер на повече от 200 хил. т товари годишно. През 2012 г. през терминала са преминали над 1.5 млн. т товари, а реализираната печалба е в размер на 2 млн. лв. За сравнение, товарооборотът на същия терминал по време на управление на държавния оператор е 1.32 млн.т за 2010 г. и 1.34 млн. т през 2011 г. През 2012 г. „БМФ Порт Бургас” е заплатило на държавата концесионно възнаграждение и корпоративен данък в размер на над 5 млн. лв. Инвестирало е в пристанищната инфраструктура и в оборудване над 5 млн. лв. Освен генерираните стабилни приходи концесионерът значително е увеличил качеството на пристанищните услуги чрез повишаване мотивацията на работниците и служителите. Задълженията към тях се изпълняват стриктно, средната месечна работна заплата във фирмата е 996 лв. – със 168 лв. повече от заплатата при държавния оператор. Според договора в терминал „Изток-2” трябва да се поддържат 202 работни места, концесионерът поддържа 250 работници. 

В същото време държавният оператор, който управлява „Пристанище Запад” и разполага с повече корабни места е обработил 2.3 млн. т товари и е реализирал печалба от 4 млн. лв. без да е извършил никакви инвестиции. 

 Концесията на „Пристанище Запад” няма да затрудни преминаването на кораби към терминала, опериран от държавата. Входно/изходният пункт на „Бургас изток” остава изцяло под контрола на държавния оператор. Преминаването на товари ще се осъществява през общата инфраструктура, така както гласи Законът за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД беше единственият кандидат в конкурса за концесия на терминал Запад. Още през 2010 г. транспортното министерство е обявило обектите, на които предстои концесиониране. Повече от година заинтересованите са имали време да проучат и да се подготвят за конкурса. „БМФ Порт Бургас”ЕАД не поема упреците, че е било предизвестено и не е отговорно за факта, че е било единственият кандидат.

„БМФ - Порт Бургас" ЕАД е 100% собственост на Параходство "Български морски флот". БМФ беше приватизирано през 2008 г. като 70% от дружеството беше придобито от германско-българския консорциум "Кей Джи маритайм шипинг" за 440 млн. лв. Това е пример за успешна приватизационна сделка в държавата - през последните 5 години в дружеството са инвестирани над 330 млн. лв. Представител на обединението от българска страна е Кирил Домусчиев. Изпълнителен директор на бургаското дружество е к.д.п.Жорж Дерелиев.

 

25.03.2013 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail