Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Трафикът в Слънчев бряг е съгласуван с изискванията на почиващите

Правилата са известни отдавна и не са променени от миналата година

Във връзка с изявление на Съюза на собственици в Слънчев бряг и журналистически интерес по отношение на трафика и движението на превозни средства в курорта, ръководството на Слънчев бряг заявява следното:

Правилата за зареждане на хотелски комплекси и търговски обекти са разработени от специалисти в областта на туризма и са съгласувани със собствениците, опериращи на територията на Слънчев бряг. Те са съобразени изцяло с изискванията и навиците на туристите, почиващи в курорта.

Графикът на зареждане е сутрин до 7 ч., което е напълно приемливо за осигуряване на закуските на гостите на хотели, които започват от 7 ч. и продължават до 10 ч. След този час туристите напускат хотелската база.

Дневното зареждане започва веднага след този час и продължава от 10 до 17 ч. Това отговаря на работното време на подържащия персонал на хотелите, което обикновено приключва по това време.

Считаме, че тези периоди са напълно подходящи и достатъчни за зареждането на обектите, както с хранителни продукти, така и с консумативи. Въпрос на организация от страна на самите собственици е да не се получава струпване на автомобили по едно и също време. Този график действа вече втора година, от миналия сезон и бе приветстван изцяло от туроператорските фирми и отзивите на самите туристи, тъй като предотвратява съществуващия дотогава хаос и движението на товарни коли и камиони по всяко време по пешеходните зони и алеите. Подобни графици на зареждане има утвърдени за пешеходните зони във всички уредени български и европейски градове и курорти. Липсата на ред би означавала драстично падане на качеството на почивка и живот в Слънчев бряг, тъй като освен създаването на шум, води до повишена запрашеност, рискове за инциденти и замърсяване на въздуха.

Слънчев бряг АД е търговско дружество с мажоритарно държавно участие и е собственик на инфраструктурата на комплекса. Дружеството е задължено да подържа, ремонтира и възстановява тази инфраструктура /вкл. и прилежащите зелени площи/ в перфектен вид, който да отговаря на високите изисквания на почиващите и гостите. За тази своя дейност Слънчев бряг има сериозни разходи, които е длъжно да компенсира с приходи от ползващите инфраструктурата фирми и лица, работещи на територията на комплекса. Таксите за съответните дейности: търговско зареждане, таксиметрови услуги, файтони, рикши и т.н. са определени на базата на влаганите в подръжка средства и категорично са в минималния ценови диапазон за Слънчев бряг. Обикновено тези такси, които са за целия сезон, се компенсират за дни от желаещите да работят на територията на курорта и затова напливът им е много голям, а разрешителните са “в пъти” по-малко от заявките. Спекулациите за високи такси са неверни и манипулативни по своята същност.

Заявеното недоволство на определени хотелиери срещу работещите правила за ред и сигурност в Слънчев бряг стана хронично и самоцелно по своята тенденциозност. Вероятно някои дългогодишни интереси се накърняват, но в замяна на това печели европейският имидж, както на Слънчев бряг, така и на българския туризъм. Далеч не всички хотелиери и собственици на обекти са недоволни. Напротив – големите оператори и по-голямата част от собствениците напълно приветстват действащите правила от миналия сезон. Те са подкрепени и от ръководството на МВР, което отчете силно улесняване на превенцията срещу престъпността и драстично снижаване на криминалните прояви. Според изрично становище на Окръжна прокуратура Бургас и ВКП, действията на Слънчев бряг АД по контрол на трафика, синя зона и график на зареждане са напълно законосъобразни и правилни.

Важно е да се подчертае, че достъпът до алеите на Слънчев бряг е напълно свободен и няма бариери и пропускателен режим, нито миналото, нито това лято.

Създаването на изкуствено напрежение в разгара на новия сезон буди най-малкото недоумение. След като графиците и правилата са отдавна известни и обнародвани публично, изявите на група хотелиери в са деструктивни и водят единствено до накърняване на имиджа на Слънчев бряг и българския туризъм пред чуждите туристи и партньори.

През този сезон Слънчев бряг сключи договор за контрол на трафика, шума и сигурността с външен международно утвърден оператор. През лято 2012 се работи по правилата от миналата година. След приключване на годината ще бъде разработена и утвърдена концепция за въвеждане на най-добрите световни практики за курортни комплекси в тази област. Правилата на контрол и договора са съгласувани и одобрени от МИЕТ, което се явява принципал на Слънчев бряг АД.

 
Златко Димитров
изп. директор “Слънчев бряг” АД

28.06.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail