Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Ротари клуб ще съдейства на Несебър в обществени проекти

Общината възпитава младите в патриотизъм и родова гордост

 

Дистрикт Гуверньорът на България за 2009 - 2010 ротарианска година Пламен Минев и кметът на Несебър Николай Димитров обсъдиха възможностите за съвместна работа по значими проекти в сферата на образованието, здравеопазването и съхранението на паметниците на културата. Това стана по време на първата опознавателна среща между ръководствата на Ротари клуб и община Несебър. Пламен Минев запозна Димитров с историята и структурата на хуманитарната организация. „С организации като вашата, които имат социално значими намерения, предложения и потенциал, за да ги осъществят, Община Несебър е готова да си сътрудничи”, заяви кметът на Несебър.

Сред приоритетните области, по които ще се търсят взаимни контакти, е образованието. Бе обсъдена идеята успешни ротарианци да представят своя опит под формата на лекции пред местната младежка аудитория. „По този начин младите хора ще се ориентират по-добре в обществената и бизнес среда, посредством директни контакти с уважаваните личности в своя град”, мотивира се гостът. Друго общо поле на работа е здравеопазването, където ще се търсят възможности за сътрудничество в ползва на обществените интереси. 

Основно бе обсъдена първостепенната за община Несебър тема за опазването на паметниците на културата. Страните се съгласиха, че в това направление има много възможности за съвместни дейности. Кметът подробно запозна събеседниците с възпитателната патриотична инициатива „Аз живея в Несебър”, чиято основна задача е да даде на младото поколение усещане за гордост и достойнство, че живее на такова уникално място, пропито с духовност, богата история и култура. Проектът цели и да възпита съзнание на отговорност към опазване ценностите на Несебър. Тази нова стратегия на Общината бе оценена изключително високо от ЮНЕСКО. Николай Димитров подчерта, че се прави всичко възможно градът, включен в списъците на цивилизационните паметници, да бъде запазен за бъдещите поколения. Един от добрите примерите в това отношение е старата църква „Св. Стефан”, която през май месец беше изцяло реставрирана с помощта на фондация „Левентис” и въведена отново в инагурация на храм, след векове. 

Гостите от ръководството на „Ротари Клуб” изказаха адмирациите си от въведената практика на Общината да подпомага развитието на даровити деца. Наскоро в Несебър беше прието да се отпуска обществена стипендия, в размер на 12 хиляди лева, за млади таланти. Финансовата помощ ще се дава всяка година на един завършващ отличен и изявен ученик-средношколец от двете училища на територията на общината. Тази година стипендията получи Симона Велкова, показала висок успех и отлично представяне на песенни конкурси и фестивали. „Имаме деца, които са изключително изявени и могат да постигнат много, а финансовата помощ понякога е решаваща”, е идеята, която мотивира общината. Президентът на Ротари клуб - Несебър Нася Игнатова, разказа за техния фонд „Даровити деца”, което отваря възможности за взаимодействие в това хуманно дело.

В знак на уважение, Дистрикт Гуверньорът Пламен Минев подари на кмета Николай Димитров флаг на Ротари клуб и филм за организацията.

 Благородният труд в полза на обществото е обща мисия, която обединява целите и приоритетите на Ротари клуб и Община Несебър.


10.09.2009

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail