Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ПП ЛИДЕР – Бургас е против промени в правилника за работа на Общинския съвет в града.

ПП ЛИДЕР се обявява против предложението за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет в Бургас и взаимодействието му с общинската администрация. Предложението е направено в докладна записка от група общински съветници на ПП ГЕРБ.

Според позицията на общинските съветници от ПП ЛИДЕР, изразено от областния координатор на партията Димитър Колев, предложението е абсолютно необосновано. Правилникът за работа на ОбС Бургас е приет преди 10 месеца. За това време нищо различно не се е случило в обществено-политически живот, в работата на общинския съвет, нито във взаимоотношенията му с администрацията. Нищо не налага предложените драстични промени. Но ако бъдат приети, те ще имат отрицателно въздействие върху демократичното общество в Бургас.

Общинските съветници от ЛИДЕР не са съгласни и с трите опорни точки, на които се крепи предложението на ГЕРБ.

Промените целят да превърнат правната комисия към ОбС във „филтър” на въпросите, които да разглежда общинския съвет. Според предложението тя ще има правото да допуска или недопуска докладните записки до разглеждане в ОбС, без да са уточнени критерии, по които те могат да бъдат отхвърляни. Така се обезсмисля работата на всички останали комисии. Те вече няма да са равнопоставени,. Водеща позиция заема правната комисия, която еднолично ще решава с какво точно да се занимава местния парламент.

Предложението е недомислено и заради ситуацията в ОбС – Бургас и в отделните комисии. Във всяка от комисиите има по 4 – ма представители на ГЕРБ и по 3- ма от другите партии. ГЕРБ има абсолютно мнозинство и в ОбС като цяло. Т.е. при гласуване винаги би имал превес. Затова остава неясно какво точно цели предложението правната комисия да може да дава „отрицателно становище на проекти за решения по отношение на тяхната допустимост и законосъобразност”.

 

Съветниците от ГЕРБ искат и ограничаване на времето за дискусии. Предложено е то се разпределя между групите общински съветници в зависимост от тяхната численост, като най-малката група няма да може да вземе думата за повече от 15 минути. Най-голямата група, обаче, задължително ще трябва да се изказва в продължение на не по-малко от 30 минути. 

 

Съветниците от ЛИДЕР, заедно със СДС, ДСБ и Движение за социален хуманизъм са в състава на Демократична коалиция. Влязохме в състава на коалицията точно заради възможността да изразяваме позицията си и да обсъждаме проблемите, коментира Димитър Колев. Ако предложените промени станат факт, представителите на тези 4 партии ще трябва да ограничават изказванията си в рамките на общи 15 минути, заради малката численост на коалицията. В ОбС Бургас единствено ГЕРБ, със своите 28 съветници, ще може да говори повече от 30 минути. Очевидно до безкрай, защото правилникът няма да предвижда друго.

Предложението за ограничаване достъпа на медиите до общинските сесии пък ще ги превърне от „открити” в „закрити”. Групата съветници от ГЕРБ предлага присъствието на медиите да се ограничи до началото на сесиите, да няма камери, които да пречат на работата, а заседанията да се предават в реално време по интернет и по общинското радио. От ЛИДЕР не споделят довода, че интернет е единственият достъпен за всички и безплатен начин за информиране. Ползването на хардуер, софтуер и интернет доставчик не са безплатни. Не са и еднакво достъпни за всички, което ще направи общинските сесии „открити” единствено за интернет обществото в града. Може би в страната сега точно телевизионното инфромиране е най-евтино и най-лесно достъпно.

Предложението, което цели да ограничи достъпа на камерите до общинските сесии, ненужно противопоставя медиите една на друга, казва Димитър Колев. Заседанията на ОбС Бургас се излъчват директно от две телевизии. Заради конфронтация с едната, сега може да бъде спрян изобщо достъпът на медиите до работата на ОбС. А това, според съветниците от ЛИДЕР, не бива да бъде допуснато.

ПП ЛИДЕР никога не се е считала за опозиция или коректив в Общинския съвет в Бургас, но се отнася с необходимата сериозност и отговорност към възникналите проблеми. Като партия, обединяваща работещия бизнес, ЛИДЕР винаги е заявявала желанието си за открито и честно присъствие в местния парламент, за консенсусна политика и взаимни компромиси в полза на града и жителите му. Съветниците от ЛИДЕР са убедени, че след разговори с колегите им от ГЕРБ и консултации с кмета на Бургас ще бъде намерено разумно решение и на този проблем.


18.10.2012
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail