Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Политически спекулации обричат Несебърския полуостров

Политически спекулации на маргинални лица от корпоративни партии – тип „ООД”, обричат несебърския полуостров. Усилията на Община Несебър и Общинския съвет в града да спаси историческата част от каквото и да било застрояване, се провалят напълно умишлено от няколко души общински съветници. Тенденциозно, последователно и подвеждащо въпросните личности заблуждават общественото мнение и медиите. Произвеждат фалшива активност относно проблема свързан с терена на „Феста Холдинг” в Стария Несебър и плановете да бъде построен делфинариум, или каквото и да било друго там.

Кметът на Несебър Николай Димитров, председателят на Общинския съвет Благой Филипов, голямото болшинство от общински съветници, както и жителите на града категорично са заявили и остават докрай на позицията, че НА ПОЛУОСТРОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ПОВЕЧЕ НИКАКВО НОВО СТРОИТЕЛСТВО.*(Съобщението е публикувано на сайта на община Несебър на 8 декември, във връзка с внасянето за разглеждане на докладна записка по случая на предстоящата сесия на 22.12.2009г.) Поради строителни дейности през предишни мандати, Несебър е в критично и без това положение като град – архитектурен паметник. Това мотивира кметът да поеме като основен ангажимент въпроса с връщането на терена от 23 дка в Стария град, който „Феста Холдинг” купи по време на предишната администрация. След воденето на неуспешни дела с фирмата, стана ясно, че единственият начин да се спаси от застрояване закупената земя, е тя да бъде заменена и Общината да си върне собствеността над нея.** С решение на Общинския съвет, гласувано с единодушие, започнаха преговори за замяна на 23 дка на полуострова с около 12 дка земи в новия Несебър, на сушата. Юридически не е възможно разваляне на сключената преди 5 г. сделка и след проваляне на преговорите***, „Феста Холдинг” може да се разпореди със собствеността си. Очевидно е, че някои съветници защитават не обществен, а личен интерес и работят активно за дискредитиране на разрешаването на проблема в полза на Общината и гражданите.

По повод призива за обществено обсъждане на въпроса с делфинариума, държим да заявим, че такова бе направено преди 4 месеца първо от кмета Димитров към Атанас Терзиев. Идеята не бе възприета от последния и бе подмината с мълчание. За информация публикуваме целия текст на откритото писмо до Терзиев от 1.08.2009 г., като считаме, че допълнителният коментар е излишен. (Приложение 1)

Във връзка с позицията на „Феста Холдинг” цитираме изразеното от тях официално становище,**** което никак не звучи окуражаващо. То бе предизвикано изключително заради грубата и пошла кампания, обслужваща бизнеса и интересите на няколко души от партийка, свързана с купуването на гласове.

Призоваваме българската общественост да се противопостави на подобни манипулации и да бъде защитен статутът на Несебърския полуостров и ефективно запазен от застрояване.

 

Уведомяваме заинтересованите граждани, че могат да се запознаят отблизо с всички материали по случая, които ще намерят в Общински съвет Несебър.

 


 

Приложение 1:

 

 Уважаеми г-н Терзиев,

 

По повод на отправената ми от Вас любезна покана за диспут в студиото на телевизия .......... по проблема „с делфинариума”, искам да Ви заявя следното:

1. Приемам покана за „публичен дебат”, но единствено ако той е наистина „публичен”, а не изолиран в студио. В подобен дебат не е редно да участват само 2-ма души /в случая Вие и аз/, тъй като се касае не за личностен проблем между нас, а за един въпрос, който засяга бъдещето на гр. Несебър, живота на неговите граждани, както и цялото българско общество. В тази връзка съм убеден, че ще споделите мнението ми, публичен диспут да се организира в самия град Несебър, на живо, пред жителите на общината, чиито избрани представители в местната власт сме и Вие, и аз. В подобен форум заслужават да участват широк кръг от гражданите, Председателят на Общинския съвет г-н Благой Филипов, общинските съветници, юристи, специалисти и журналисти, имащи отношение по проблема.

Този диспут ще бъде широко обявен и ще има възможност да бъде отразен по всички национални и местни медии, които проявят интерес към него. Така ще има възможност мненията на участниците да станат достояние до най-голям брой граждани. Разбира се, предложената от Вас медия ще бъде също специално поканена, заедно с всички останали, да отрази подробно дебатите. Считам, че това е най-справедливата форма, която ще задоволи големия обществен интерес, както и ще даде възможност за най-пълното излагане на позициите и най-голяма прозрачност.

2. Категорично съм несъгласен с твърдението Ви, че жителите на Несебър ще имат „най-после възможност обективно да преценят позициите”. Въпросът с делфинариума и терена на „Феста Холдинг” е бил на дневен ред още преди нашия мандат. Може би първият ангажимент, който поех като кмет на Несебър и го обявих публично, бе търсене на вариант за недопускане на строителство в Стария град и в случая не само на „делфинариум”, но и на каквито и да било обекти. Това се отстоява до момента не само от мен, но и от голямото болшинство общински съветници.

Жителите на Несебър са непрекъснати свидетели на нашите действия. Искам да Ви припомня, че обществено обсъждане на темата имаше няколкократно с жителите на Стария град, които са най-потърпевши, както и публично обсъждане с Обществения съвет на Несебър, в който участват най-видните личности на общината ни.

Може би сте забравил, г-н Терзиев, но и Вие лично участвахте в това обсъждане в средата на месец юни т.г. Би било редно тогава да бяхте поканили журналисти, да документират дебата, за да имат възможност повече граждани да го наблюдават.

3.  Поради факта, че за съжаление, проблемът с „делфинариума” не касае само волята и желанието на Община Несебър, а и волята и намеренията на другата страна, която по силата на обстоятелствата е собственик на терена от 23 дка на полуостова – „Феста Холдинг” АД, едва ли може да се направи ефективен диспут без тяхно участие. Обективно е, техни представители също да бъдат поканени, да дискутират по въпроса, тъй както и гражданството.

Надявам се да възприемете моето предложение, в интерес на всички граждани на Община Несебър, действително да дебатираме публично позициите си, за да стане веднъж завинаги ясно кой работи действително за интересите на града и кой се крие зад високопарни фрази, за да задоволява лични и партийни амбиции. Разчитам на Вашето активно съдействие за провеждане на дебата и информиране на българското общество по този така наболял и предизвикал публичното внимание проблем.

 

1.08.2009 г. С уважение:

гр. Несебър Николай Димитров – Кмет10.12.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail