Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ПП „Странджа” разработва стратегия за работа с медиите

ДПП „Странджа” започва работа по изпълнение на медийна стратегия, която се изготвя в рамките проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”. Проектът на разработката е подложен на обсъждане от експертите на Дирекцията, преди да бъде приет окончателния й вариант. Тя ще бъде представена пред всички заинтересовани страни на територията на ПП „Странджа” – местни власти, население, собственици на имоти, местни общности.

Стратегията има за цел комплексното промотиране на ПП „Странджа” като уникална природна зона с акцент върху опазване на естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка и създаване на природозащитни нагласи сред посетителите в него. Тя е изградена на базата на анализ, обследващ доколко успешно е популяризирана дейността на ДПП „Странджа” сред обществеността и какво е позиционирането на парка в медийното пространство.

Изпълнението на медийната стратегия ще гарантира постоянното информиране на широка обществена аудитория за уникалната природозащитна и културна стойност на парка, както и прозрачността на дейността на дирекцията на ПП „Странджа” за изграждане на позитивния му имидж. Периодът, който стратегията обхваща, е 2014 – 2020 година.

От изключително значение за бъдещето на ПП „Странджа” е приобщаването на обществото и активното му участие в съхраняване на природните дадености и биоразнообразието на неговата територия. За реализирането на тази цел дирекцията на парка разчита на пълноценното сътрудничество и посредничество на медиите. Чрез тях ще бъде изминат пътя от осведомяването през задълбоченото информиране до трайна промяна в мнението, нагласата и поведението на цялото общество.

 

14.03.2014г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail