Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Бургас ще се подобри качествено с новите си квартали

С Решение №58/2009 г. на Министерски съвет с.Ветрен и с.Банево бяха включени в границите на гр.Бургас като квартали. С новите територии, Бургас съществено ще подобри възможностите си като туристически и рекреационен център. Разширяването на града в западна посока, наложи съществена промяна в обема на заданието за изготвяне на ОУП, и разшири териториалния обхват на задачата. Общата площ на територията на кварталите - бивши села, е 36 562 дка, които трябва  да бъдат обхванати от предвижданията. Увеличението на общата площ на град Бургас е цели 17% и това няма как да не окаже влияние върху изготвянето на прогнозите за развитие. Необходим е нов подход в общата концепция, вследствие новите прогнозни резултати. Създаването на цялостен план с точна  прогноза за бъдещото развитие на територията е от изключителна важност.

 

Екипът, който е определен да изработи проекта за ОУП-а на гр. Бургас, трябва да получи изходните данни за кварталите, които до момента не са били в обхвата на града. Това е доста сложен и бавен процес, тъй като включва обработка на собствеността на поземления фонд, данни от различните ведомства, като ВиК, НЕК, енергоразпространителите (в случая ЕВН) и т.н. До сега за Ветрен и Банево не е съставяна подробна информация на данните. Работата по съставяне на нови цялостни прогнозни резултати, вероятно ще забави изработването на ОУП-а с 2-3 месеца. Общински съвет –Бургас се отзова на искането на общината за включване на допълнителна задача в капиталовата програма, което даде възможност за бързо стартиране на процедурата за избор на изпълнител. Заданието бе възложено на „Геощрих”, като бе разширен обхватът на малката обществена поръчка за ОУП.

 

В присъединената територия попадат Бургаските минерални бани, което качествено променя рекреационният капацитет на целия град. Освен това в рамките на града ще се развие и един нов и голям парк, около баните, който и сега е любимо място за отдих. Възможностите за разширяването на зелените площи на Бургас са още и общинските и държавни гори, които попадат вече в границите на града и могат да се оформят като бъдеща паркова територия, с необходимата инфраструктура, озеленителни процеси и удобства за гражданите. Бургас наистина ще се превърне в един от най-озеленените и красиви български градове с предвижданите общо 6 нови и големи парка.

 

Освен разширяването на възможностите на града да предлага рекреационни, балнео и SPA услуги, чрез Минералните бани, Бургас ще оформи и своя живописна вилна зона в близост. Тя ще се характеризира с ниско строителство и голям процент зелени площи.

Бургас предстои да се разраства и в източна и южна посока в дълбочина. Около Крайморие южно от пътя за Созопол се предвижда една зона, която по досега действащия ОУП беше производствена. Нашето желание /и то е заложено в заданието за новия ОУП/ е тази зона да прерасне в бизнес и атракционна зона  – да няма замърсители, да бъде по-привлекателна, предвид движението на туристи в южна посока. Тя трябва да осигурява обслужването на крайпътните обекти и съответно да поеме част от обслужването на новия комплекс, който е планиран за  около 19 хиляди обитатели, без в това число да влизат гостите за сезона.

 

Вече е приет от Общинския съвет Бургас и ОУП на землището на селата Димчево, Маринка, Твърдица. Трите села се оформят като една крайградска зона за обитаване. Тя е в много близка комуникационна връзка с града. Връзката към тази територия следва да бъде аргументирана и оптимизирана с ОУП-а на града. Това предполага разрастването на града в обозримо бъдеще и евентуалното присъединяване на тези населени места към него след време.

 

Изпълнението на задачата трябва да бъде отговорност на всички участници в процеса и гражданите на града, за да има Бургас както минало и настояще, така и добро бъдеще на един нов, модерен европейски град.

 

     

ГО „Геощрих”

26.02.2009

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail