Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Несебър сваля местните данъци в общината

Община Несебър ще намали част от местните си данъци и такси, а други ще останат непроменени. Това ще решава на първата си сесия през 2011 г. Общинският съвет в Несебър. По инициатива на администрацията, съветниците ще разискват и гласуват аргументите за корекция на задълженията на гражданите.

Общинска администрация ще предложи да бъдат гласувани 3 докладни записки, разглеждащи изменение на две наредби - Наредба № 11 за определяне и администриране на местни такси, цени и услуги на територията на община Несебър, във  връзка с промените в ЗМДТ, и Наредба № 14 за определяне на местните данъци.

Едно от предложенията е да се намали таксата битови отпадъци за фирмите от 7,3 на 7 промила, а данъкът за придобиване на имущество при дарение и по възмезден начин, както и патентният данък да запазят размерите си от 2010 година. Размерът на данъците и такса смет за гражданите ще останат непроменени, според докладната.

От тази година отпада и туристическа такса и се въвежда туристически данък за нощувки. Досега туристическата такса беше в размер 0.80 лв. дневно, а администрацията иска новият туристически данък да бъде в по-малък размер, като за местата за настаняване /самостоятелни стаи, къща (вила), семеен хотел, пансион/ да е 0.40 лв., а за средствата за подслон и останалите места за настаняване – 0.60 лв. за град Несебър, Свети Влас, Обзор и Равда, за всички категории звезди. За останалите селища на общината размерът на туристическия данък ще бъде предложен да бъде на минимума, допускан от Закона за местните данъци и такси в размер едва на 0.20 лв./дневно, като обхваща всички категории звезди и места за настаняване.

Проектът за корекция е жителите на община Несебър да плащат данъците и ТБО (такса битов отпадък)  за жилищата си, както и за автомобилите си на две вноски през тази година. Първата част ще се внася от 1 март до 30-и юни, а втората до 30-и октовмри. Досега плащането на местните налози ставаше на 4 вноски. Всеки от гражданите и фирмите, който внесе дължимите годишни задължения до 30  април, ще ползва 5 % отстъпка.

Налогът за недвижимото имущество също запазва размера си от миналата година, въпреки инфлационния индекс, и ще остане 1,5 промила от стойността.

По държавно изискване е тази година да се въведат допълнителни начисления в такса битови отпадъци по реда на член 71,е от Закона за управление на отпадъците. Същите общината трябва да привежда по банковата сметка на РИОСВ-Бургас. Средствата ще бъдат оползотворени за изграждане на  ново депо за битовите отпадъци, от което Несебър и агломерацията има жизнена и неотложна нужда. Независимо от тези извънредни начисления обаче община Несебър настоява да се запази крайният размер на такста битови отпадъци без увеличение.

С цялостната си стратегия и възможностите, които дава местното самоуправление, Община Несебър се стреми да не повишава, а дори да намалява данъчното бреме върху гражданите и бизнеса, въпреки инфлационния натиск и намалените бюджетни приходи, като запази и оптимизира своята социална, икономическа и административна политика. Според виждането на ръководството в Общината, не допълнителното финансово натоварване, а облекчаването на данъчните задължения, може да изиграе стимулираща роля за развитие на местния бизнес и превръщането на община Несебър в едно от най-атрактивните и високостандартни места за живот в страната, което все повече се приближава до високите европейски изисквания.

 

17.01.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail