Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Общински съветник от Несебър – на съд за клевета срещу кмета

Общинският съветник от Несебър Атанас Терзиев е даден на съд за обида и клевета. Тъжбата срещу Терзиев е подадена от кмета на града, г-н Николай Димитров. Повод за образуването на наказателно дело от частен характер срещу Терзиев са системните, абсолютно неверни и фалшиви обвинения, които той отправя срещу общинската управа и персонално срещу Димитров. Единствената цел на Атанас Терзиев и неговата бизнес партия „ДЕЛА” е скандализиране на общественото мнение и предизвикване на медиен шум около себе си и своята политическа сила. Аргументираните и документално подплатени отговори на общината и кмета, относно необоснованите обвинения и квалификации на Терзиев, остават без резултат. Напротив, Терзиев разчита на стария принцип, че когато една лъжа се повтори 1000 пъти, тя може и да се превърне в истина. Неосъществените политически амбиции на Атанас Терзиев и неговите ментори, финансиращи щедро партия „ДЕЛА”, водят до деструктивна политическа дейност, до отказ от истински и принципни политически дебати. Те залагат единствено на пасквилно и пошло оплюване и обругаване на неудобните субекти, които са избрани от гражданите да осъществяват управлението на общината.

Последната недопустима проява на Атанас Терзиев е входирана декларация в Общинския съвет с вх. № 113/15.02.2010 г. В тази декларация въпросният общински съветник е разпространил неистински позорни обстоятелства за личността на Николай Димитров, в качеството му на кмет на Община Несебър, и си е позволил директно да му припише престъпления, които той не е извършил.

В декларацията се твърди, че мандатът на Димитров „се характеризира единствено с множество злоупотреби при разпореждане с общинско имущество”, „самоволно раздаване на отстъпени права на строеж”, „плащане на фиктивни ремонти”, „провеждане на обществени поръчки с предизвестен победител”, т.е. Терзиев е приписал престъпни деяния, осъществяващи съставите на чл.219, 220, 282, 283, 283 „а” от НК, които нито кметът на Община Несебър, нито неговите подчинени категорично са извършвали.

В писанието на Терзиев се употребяват изрази, уронващи авторитета на Николай Димитров освен като длъжностно лице, но и като личност. Твърди се за „негови връзки и зависимости със сенчести кръгове”, че „управлението на кмета ....обслужва интересите на сенчести кръгове”, че той страда от „пълна липса на обществена отговорност и морал”, че „управлението му е престъпно”.

Твърдените неистински и позорни „факти” и „обстоятелства” в декларацията на г-н Терзиев изключително сериозно накърняват честта и достойнството на Николай Димитров и като личност, и като кмет на Община Несебър, и целят единствено по един незаконен начин да уронят престижа му пред гражданите на Община Несебър, пред българската общественост и в частност пред общинските съветници.

Считаме, че с това си деяние Атанас Терзиев е осъществил престъпление по няколко члена от Наказателния кодекс на Република България, което не може да бъде оставено без реакция.

Община Несебър и кметът Николай Димитров винаги са изявявали своята твърда позиция да се придържат към един максимално прозрачен и открит начин на работа, да отстояват обществения интерес и да спазват стриктно законите на страната. Едновременно с това, никога не можем да подценим и огромната ценност и роля, които има гр. Несебър в културно-историческото наследство и туристическата индустрия на България. В този стремеж да въведем европейските стандарти на управление и обществено устройство, ще бъдем непоколебими, защото чувстваме реалната подкрепа на гражданите. През последните години, едва ли има община, която да е въвела повече социални придобивки, за подобряване живота на хората, от Несебър. Твърдо ще се противопоставим срещу всякакви опити за саботиране на прогреса на общината и връщането на Несебър във времето на личните, коруптивни икономически и политически интереси и интриги. В тази своя позиция кметът Николай Димитров е подкрепен от голямото мнозинство общински съветници и политическите организации, с изключение единствено на партия „ДЕЛА”, която е свързана с доказано от съда купуване на гласове, за да влезе в общинския съвет.


22.02.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail