Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Супер Бургас” заляга в новия ОУП на морския град

„Гео Щрих“ изготвя ОУП на Бургас със съдействието на всички заинтересовани институции

„Супер Бургас” заляга в новия ОУП на морския град

Транспортът е най-големият проблем на Бургас

     Грандиозният проект „Супер Бургас”, който бе изработен от колектив бургаски архитекти в средата на миналата година, заляга в разработката на бъдещия Общ Устройствен План /ОУП/ на град Бургас. Това се обсъди на първата работна среща, посветена на изработването на новия ОУП. Според този проект, който бе приет за приоритетен от правителството, Бургас ще се отвори драстично към морето, като се направи пробив през сегашните промишлени зони и Пристанището. „Супер Бургас” ще бъде финансиран от три държавни институции в лицето на МРРБ, Министерството на транспорта и съобщенията и Община Бургас. Ръководителят на екипа, разработил „Супер Бургас” бургаският арх. Николай Ликоманов бе привлечен за консултант от колектива „Гео Щрих”, който ще проектира общия план. 

     Над 20 организации и институции взеха участие в първата работна среща. Срещата бе свикана по инициатива на обединение „Гео Щрих“ и се състоя в Община Бургас. Присъстваха специалисти от Общинска служба „Земеделие и гори“, EVN България , Сектор „Пътна полиция“ , „Областно пътно управление“, РИОСВ, РИОКОЗ, БТК, ВиК, „Служба геодезия, картография и кадастър”, ОДП, Областна администрация, „Топлофикация“ АД, „Бургасгаз“, „Бургасбус“, Регионална дирекция по горите, представители на МРРБ, председатели на комисии в Общински съвет и др. Консултанти на екипа по проекта са и светила в архитектурата, като декана и заместник-декана на Университета за архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ доц. арх. Недялко Бончев и доц. арх. Иван Данов. Целта на срещата е да се опознаят и да се създаде комуникация между местните организации и стратегически предприятия и отговарящите за съответния сектор в екипа на „Гео Щрих“. На нея специалистите се запознаха с изискванията на бургаските представители, за да се получи цялата налична информация, която да помогне за изготвянето на ОУП.

     Главният архитект на общината Веселина Илиева заяви, че най-големият проблем, с който архитектите от екипа ще трябва да се справят е транспортният. В момента Бургас, особено в центъра, е почти скован от невъзможността да поеме автомобилния поток. Управителят на „Бургасбус“ инж. Петко Драгнев заяви, че градът се разширява на север до 5 -и километър и е необходимо да се отделят 4-6 дка общинска земя, за да се премести началната спирка на градския транспорт там. Още около 7 дка е необходимо да се предвидят за разширяване на депото на тролейбусите. Предвижда се закупуването на още 20 тролея за градския транспорт и сегашното депо ще се окаже недостатъчно, каза инж. Драгнев.

     Общинският съветник Павел Маринов, който е председател на Транспортната комисия в съвета и автор на „Супер Бургас”, постави въпроса за създаването на Зона за обществен достъп до пристанището. В тази връзка той предложи да се помисли за вход и изход на пристанището, които да отведат транспортните средства извън натоварената зона. Общинският съветник наблегна на създаването на жп транспорт между Черноморските общини, а от екипа архитекти уточниха, че в плана се предвижда високоскоростен монорелсов път, който да свързва всички градове по брега на морето, а на по-късен етап и на съседните Черноморски страни.

     Екипът на арх. Бузев предвижда, заедно с представители на КАТ, да проведе анкети сред шофьори на изходите на Бургас, за да установи каква е най-подходящата транспортна схема за града и по какъв начин трябва да се промени настоящата. Арх. Константин Коцев, който е участвал в изработването на предишния Общ Градоустройствен План през 1984 година, препоръча сегашният екип да се вземат под внимание праговите ограничители на територията. Това на първо място са езерата около Бургас, които не позволяват града да се разширява във всички посоки. Той посочи, че е необходимо да се създадат зелени зони, които да са близо до морето, които са предпочитани от бургазлии и са естествен буфер между жилищата и морето. Архитектите от „Гео Щрих“ уточниха, че се предвиждат 5 нови големи парка и около целия град да се залеси зелен пояс, част от който горски, за почивка забавления на гражданите. Арх. Кръстева, която също е била в екипа на арх. Коцев преди 24 години, заяви, че предвижданата етажност на обходните пътища няма да разреши окончателно проблема на Бургас с трафика. Според нея само 25% от него е от преминаващите транзит автомобили. Решаването на въпроса с движението по вътрешноградските улици тя нарече „голямото предизвикателство“ пред екипа от архитекти. Според нея затруднение ще създадат и късите срокове – 152 дни, в които „Гео Щрих“ трябва да бъде готов с плана. Архитектите от варненската фирма изказаха готовност да се справят с краткото време и с помощта на институциите в Бургас.

     Проблем посочи и представителят на БТК, според който няма официален подземен кадастрален план на града. Това е причина всички фирми, които имат подземна комуникация, да работят на сляпо и често да си повреждат един на друг кабелите. Това обаче се оказа проблем в цялата страна. Според един от ръководителите на „Гео Щрих доц. инж. Славейко Господинов, обединението разполага с възможности и технически средства за разработването на подземен кадастър на Бургас, което е все още ново за България.

     Цифров модел на кадастъра с възстановените имоти ще предостави Областната дирекция „Земеделие и гори“. В много от случаите се появяват улици, които дефакто са частна собственост, тъй като се водят на собствениците на имоти, от които са отчуждени терените за пътно платно, тротоари и градинки. Арх. Веселина Илиева посочи, че заместник-кметът Костадин Марков е издал заповед докато не приключи изготвянето на новия ОУП, да не се правят промени на устройствените планове. Това ще предизвика недоволството на гражданите, защото става въпрос за инвестиционни намерения, но е необходимо условие за получаване на реални данни за собствеността на земята.

     Районното управление на горите архитектите също имаха молба да не се променя предназначението на гори в следващите няколко месеца. Представителите на управлението обещаха да съдействат за създаването на единна зелена система около града и за нов парк в комплекс „Меден рудник“.

     Амбицията ни е новият ОУП на Бургас да бъде изграден като отворена географска информационна система с възможност информацията в него да се обновява непрекъснато, заяви ръководителят на екипа арх. Бузев. В следващите няколко дни той ще се срещне поотделно с представители на всяка от заинтересованите институции, за да получи в писмен вид статистическите данни и препоръките за новия план.

     Договорът за "Проект за ОУП на територията на гр.Бургас и неговите квартали с техните землища" беше сключен между Община Бургас, в качеството на Възложител и обединение "Гео Щрих", в качеството на изпълнител на проекта преди 20 дни. Изпълнителят беше избран чрез процедура по реда на ЗОП, след одобрено от Общински съвет - Бургас задание за проектиране, изготвено от общинска администрация. Бургас е един от най-бързо развиващите се градове в страната, разположен на важен от национално и международно значение кръстопът. До настоящия момент за града е нямало действащ Общ устройствен план.

     Амбицията на авторите на новия ОУП на гр. Бургас е градът да се превърне реално в един от най-модерните и красиви морски градове в цяла Европа. Бургас има уникални природни даденсти, които позволяват това.

30.10.2008

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail