Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Прилагането на законите в Слънчев бряг няма алтернатива

Хотелиерските протести са деструктивни

 

Проверка установи сериозни нарушения на плажната ивица

 

 

Продължаващите улични действия и бунтове, провокирани от “Съюза на собствениците” в Слънчев бряг издават липса на диалогичност и незаинтересованост от реално решаване на проблемите в курортния комплекс. Това се доказва от отказа на ръководството на тази организация да води каквито и да е конструктивни разговори с представители на държавната власт. Исканията, прокламирани от хотелиерите, остават замръзнали във времето, започват да звучат неадекватно и самоцелно. Формираните от тях претенции в 6 точки са най-малкото необясними, с оглед на предприетите ясни и категорични стъпки на държавните институции и “Слънчев бряг” АД, към постигане на консенсус. Какво бе направено от датата на поредния протест /11.06.2011г./ до днес?

1.  На 11 юни, след поредната блокада на пътя, бе проведена специална среща с Министъра на МИЕТ, г-н Трайчо Трайков, МВР, туроператорите в комплекса, представителите на миноритарния собственик и частния бизнес в “Слънчев бряг” АД, заедно с представители на СНЦ “Съюз на собствениците”. На срещата бяха уточнени 2 основни точки, с които всички присъстващи се съгласиха. Едната бе: в едноседмичен срок да се проведе обща среща, на която да се решат въпросите, свързани с контролния режим, транспортната схема, зареждането, незаконните таксита и синята зона. Срещата бе организирана под домакинството на МИЕТ и на нея присъстваха всички поканени страни, освен СНЦ “Съюз на собствениците”. В последния момент, те отказаха да изпратят свои представители, оправдавайки се с липсата на време.


Както съобщихме в предишно комюнике до медиите, на срещата единодушно бе подкрепена системата за контролен режим и транспортния ред в Слънчев бряг. Позицията и на МИЕТ и на МВР бе единодушна, че предприетите действия от “Слънчев бряг” АД са правилни, законни и необходими, за да се гарантира нужната сигурност и спокойствие на туристите и бизнеса в комплекса.


2.  По препоръка на министър Трайков, на общата среща със СНЦ бе решено да се сформира обща работна група с участието на специалисти от МИЕТ, МРРБ, МВР, Община Несебър, СНЦ “Съюз на собствениците”, “Слънчев бряг” АД, която в едномесечен срок да излезе с предложения пред правителството, кой е оптималният и правилен вариант за решаване на въпроса със собствеността на инфраструктурата. В момента този срок тече, а СНЦ неясно защо все още не са излъчили свои представители за работната група!? Вместо това, те продължават с уличните прояви.

 

Остават необясними последвалите демонстрации, както и нежеланието на “хотелиерите” да осъществят договореностите, с които се съгласиха и самите те, в лицето на представителите си Сава Чоролеев, Елена Иванова и Венелин Ташев. 

 

Исканията “на всяка цена” за оставка на Съвета на директорите на АД-то са несъвместими с пълната подкрепа, която ръководството на дружеството получи от принципала за своите действия. Съветът на директорите на “Слънчев бряг” АД е осъществява изцяло държавната политика и съгласува всички свои действия с отговорните държавни институции. Това беше категорично заявено и обяснено от Министъра на икономиката и туризма г-н Трайков на общата среща в Слънчев бряг и потвърдено от МВР, в лицето на Главния секретар Калин Георгиев. Изявленията за “беззаконие в действията на “Слънчев бряг” АД”, са губо манипулативни, неверни и клеветнически твърдения на определени лица. Те се разпространяват нарочно и тенденциозно, с цел недопустимо заблуждаване на общественото мнение.

 

Остава открит въпросът – ако СНЦ “Съюз на собствениците” не преследва постигане на какъвто и да било диалог и консенсус с държавните представители в туризма, чии интереси защитава тази организация? Дали тя защитава реалните интереси на бизнеса, на българския туризъм и в крайна сметка на своите членове?

 

Информацията, която достигна до нас, че хотелиери и собственици са били заплашвани и притискани да участват в уличните действия, е изключително тревожна и следва да се провери от МВР и Прокуратурата!

 

От началото на прехода в страната, за пръв път държавата проявява воля да прекрати хаоса, беззаконието и престъпността в к.к. Слънчев бряг. Това се декларира категорично от ръководствата на МИЕТ, МРРБ и МВР.


·  Новото ръководство на “Слънчев бряг” АД стриктно и неотклонно следва тази стратегия. Още с встъпването си в длъжност, ние извършихме за пръв път ревизия на сделките в Слънчев бряг за последните 10 г. Резултатите са предадени на МВР и Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност и образуване на съдебни производства.


·  За пръв път новият Съвет на директорите на “Слънчев бряг” АД предизвика мащабна проверка за констатиране на незаконните обекти на територията на комплекса. Рекордната цифра от около 400 незаконни обекта бе резултатът на обща проверка с участието на специалисти от МРРБ и Община Несебър. Почти една година след съставянето на протоколите, няма почти никакви последващи действия и незаконните обекти на територията на комплекса продължават необезпокоявано да работят, като пълнят с милиони лева незаконни проходи нечии джобове.


·  За пръв път преустановяваме дейността на незаконните таксита, на хаоса по алеите в курорта, въвеждаме контрол и настояваме за премахване на незаконните обекти, които спират достъпа до плажа, както и въобще изгледа към морето за туристите.


·  Разработили сме и сме предложили законодателни инициативи, които да дадат възможност за осъществяване на адекватна държавна стратегия и обществен контрол в българските курортни комплекси.

 

Всичко това очевидно не се харесва и пречи на определени бизнес интереси и ние не си правим илюзията, че законността ще бъде въведена лесно там, където до сега са се генерирали стотици милиони лева от източване на държавно имущество и сенчеста икономика. Провокираното напрежение в началото на този сезон е причинено именно от това. Вече е ясно, че исканията не са принципни, а целят единствено премахването на “неудобното ръководство” на “Слънчев бряг” АД и прехвърлянето на неговите /т.е. държавните/ правомощия в полза на Община Несебър. Това е логично, ако се направи извод, с колко от незаконните дейности в курортния комплекс Общината се е справила до момента, какъв е нейният принос за сегашното плачевно състояние на Слънчев бряг и какъв е нейният капацитет по премахване на незаконните обекти, което винаги е било и Е изцяло в нейните правомощия. Освен това, значителният брой общински съветници, които в същото време са и инициатори на протестите, издава сериозен конфликт на интереси.

 

Община Несебър бе сезирана за наличието на значителни нарушения на територията на северния плаж в Слънчев бряг. От извършената проверка беше констатирано, че има драстично завишаване на разрешената площ на заведенията за обществено хранене и коктейл баровете на плажа. Нарушена е предвидената, по схемата на концесионния договор, площ за разполагане на търговски обекти на плажната ивица. Освен завишената площ на ресторантите и баровете, само по протежение на крайбрежната алея са описани 27 незаконни преместваеми търговски обекта. Не се спазват никакви изисквания за отстояния, обектите се изграждат “на калкан”, което е абсолютно забранено и преграждат изгледа и свободния достъп до морето. Съставени са 25 бр. Констативни протокола. Площта само на търговските обекти по плажната ивица - север на Слънчев бряг достига рекордните 15 дка заета площ и то предимно по непрекъснатото протежение на крайбрежната алея. Последните промени в закона, предвиждат сериозни рестрикции спрямо концесионерите на заеманата площ от пясъчните ивици, но в Слънчев бряг е забелязва точно обратното. Всеки може лично да се убеди визуално как изглежда пейзажът по протежение на северния плаж и какъв вид на курортния комплекс придава подобно концесиониране.

 

По силата на закона, Община Несебър е длъжна да извърши спешна проверка, на свой ред и да изпълни задълженията си по силата на чл. 195 от ЗУТ.

 

Не желаем да коментираме пряката ангажираност на концесионерите на плажната ивица, с организираните протести в Слънчев бряг. Посочваме единствено фактите, такива, каквито са и оставяме на медиите и обществеността да направят обективни и безпристрастни изводи за мотивите на това, което в момента се случва в най-големия български курорт – Слънчев бряг.

  21.06.2011

 

Съвет на Директорите “Слънчев бряг” АД

 
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail