Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Информационен ден на Природен парк „Странджа” в Бургас

ДПП „Странджа” към Изпълнителната агенция по горите организира в Бургас информационен ден на тема „Старите гори и живота в тях”.  Форумът е във връзка с традиционната Седмица на гората и ще се проведе на 9 април 2014 година от 10 до 14 часа в специална шатра до открита сцена „Охлюва” в Морската градина.

Акцентът на събитието са докладите за оценка на състоянието на целеви природни местообитания и видове в ПП „Странджа” и набелязаните мерки за тяхното опазване и съхраняване. Те са изготвени  в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, финансиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", раздел: „Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи“.  

Специалисти от екипа на дирекцията на парка ще презентират дейностите в него и ще бъдат на разположение за въпроси. 

8.04.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail