Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Разяснения по националната програма за енергийна ефективност на територията на Община Несебър

Във връзка със появили се запитвания  по повод  реализацията на Националната програма за енергийна ефективност   на територията на Община Несебър правим следните уточнения:

Кандидатстването по Програмата се осъществяваше постоянно в рамките на 2 години: 2015 и 2016 г., до изчерпване на разполагаемия финансов ресурс.

При стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Община Несебър проведе редица информационни кампании за разясняване условията за кандидатстване.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилнижилищнисградистартирапрез 2015 г., като определи като допустими за финансиране всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

Към онзи етап на всички условия отговориха само  панелни блокове в Слънчев бряг-запад и благодарение на  бързата организация на живущите в бл. Роза и Странджа Община Несебър, в качеството си на довереник на сдруженията на собствениците, финализира дейностите по обновяване на двете сгради , строени през 60-те години,

 По сградите бяха изпълнени предвидените мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма, поставяне на топлоизолация по стени и подове и цялостен ремонт на покривите. По този начин значително   се намалиха нивата на изразходвана енергия за отопление и охлаждане на домакинствата , подобриха се  микроклимата и условията  в апартаментите и сградите заживяха нов живот.

Сградите вече са обновени и въведени в експлоатация, а критерият за избор за финансиране беше осъществен по реда на постъпване на Заявленията за интерес и финансова помощ.

През 2016 г. обхватът на Програмата бе променен, като за финансиране се  допуснаха и многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, но вече с по-малко самостоятелни обекти с жилищно предназначение.

В Община Несебър документи с цел участие на този втори етап  в Национална програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради са подали   15 сдружения: 

„Парк 1 – Слънчев бряг“, които за съжаление не отговарят на критериите за допустимост

„Еделвайс – Слънчев бряг“

„Ламбови“ -Несебър

„Дюни – Несебър“

Венера – гр. Несебър, ул.“Гоце Делчев“ 2А

„Иван Вазов“ – гр. Несебър, ул. Иван Вазов“ №10, 8, 6, 4, 2

„Отец Паисий 29-Здравец“

„Струма 35“ – гр. Несебър, ул. „Струма №35

„Лазур – Несебър“ гр. Несебър, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 10А

„Несебър – Отец Паисий“

„Струма 33“ – Несебър

„Борово – Несебър“, гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ №1

„Любен Каравелов - Несебър“, гр. Несебър, ул. „Л. Каравелов“ №5 и №7

„Надежда“ – ул. „Еделвайс 8а, гр. Несебър

Гр. Несебър, ж.к. „Младост“ №47/48/49/50

Тези 15 сдружения на собствениците имат сключени договори с Община Несебър за доверителство и документите им са входирани в „Българска банка за развитие“ за сключване на тристранен договор за финансиране, но поради изчерпване на наличния финансов ресурс  в момента са  оставени без движение до решение за продължаване на програмата.

Продължителността на програмата ще бъде удължена през 2020 година  при нови правила. Община Несебър следи развитието й и ще държи в течение всички заинтересовани на територията на общината.

19.06.2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail