Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Без лихви изплащаме стари задължения за парно

Топлофикация – Бургас  направи пореден жест към неизрядните си абонати

Топлофикация – Бургас е готова да опрости лихвите на своите битови клиенти с просрочени плащания. Безлихвеното погасяване на старите задължения ще е възможно само, ако абонатите заплатят изцяло и наведнъж дължимите суми  в срок от 1 до 31 октомври 2010 г. Дружеството няма да събира законната лихва, начислявана до окончателното изплащане на задължението, и от абонатите със започната съдебна процедура, ако в посочения срок заплатят наведнъж задълженията си, включително присъдените от съда вземания  /съдебна такса, главница, лихви към датата на започване на съдебното дело/.

 

Топлофикация Бургас не е безучастна към финансовите проблеми на  клиентите си, предизвикани от задълбочаващата се икономическа криза. Дружеството отчита затрудненията на една голяма част от потребителите да заплащат просрочени задължения. От друга страна събирането на тези вземания е допълнителна тежест за производителя на топлоенергия. Въпреки загубите, които ще претърпи, компанията прави този жест, за да покаже още веднъж обществено отговорното си отношение към своите абонати, да стимулира неизрядните клиенти и да ги улесни при изплащането на старите задължения.

Старите си задължения с опростени лихви клиентите на бургаската топлофикация ще могат да погасяват на касите на дружеството в ж.к. Славейков, ж.к. Лазур и ж.к. Изгрев. Приспаданията няма да се извършват на касите на Български пощи или плащания по банков път, уточняват от Топлофикация.

28.09.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail