Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Държава и бизнес в Слънчев бряг се обединяват в исканията си за законност и ред

„Слънчев бряг” АД и частните фирми, опериращи на територията на комплекса, обединяват исканията си за законова промяна в статута на курорта. Съгласие е постигнато за подобряване на имиджа на туристическия пазар и гарантиране на безопасността и спокойствието на туристите. Инициативата за изработване на единни предложения пред държавните и местни власти е на акционерното дружество. Проблемите на комплекса ще бъдат поставени за разискване в поредица от работни срещи с бизнес сдружения от Слънчев бряг, в които ще участват и представители на обвързаните институции. Ръководството на „Слънчев бряг” АД се ангажира да обобщи предложенията и да ги представи систематизирано пред съответните министерства.

Проблемите за издръжка на инфраструктурата и осигуряване на ред и спокойствие в комплекса бяха поставени на обсъждане на първата работна среща с представители на Бизнес асоциация „Слънчев бряг” и висши служители на полицията.

На срещата основно внимание бе обърнато на предложението на държавното дружество в Закона за административно-териториалното устройство да бъдат направени промени. Идеята е да бъде въведена нова териториална единица „курортен комплекс”, като вид населено място или вид селищно образование. Това ще наложи корекции и в редица свързани закони, които ще трябва да отразят съществуването на такава единица. С промяната на статута на Слънчев бряг, както и на други български курорти ще се регламентират единни правила за поддръжка и ползване на инфраструктурата, обществените зони, озеленяването, транспорта, сигурността на туристите. Това е единственият начин законово да се регламентира така необходимия начин на държавен и обществен контрол върху развитието на големите летни и зимни курорти у нас, осъществяването на стратегия за подобряване качеството на услугите, пресичане на презастрояването и в крайна сметка подмяната на основното предназначение на българските курорти от селища за туризъм и почивка в жилищни комплекси, без необходимите социални опции. Тази тенденция се забелязва именно в Слънчев бряг от няколко години насам, чрез масовото превръщане на сгради строени за хотели в жилищни кооперации, продавани чрез жилища на парче. Поради липсата на законова уредба, в момента няма яснота тези хиляди жилища на какви субекти са собственост, с какво гражданство са лицата и кой пребивава в жилищата. В условията на повишен риск от потенциални терористични атаки в туристически региони, подобна ситуация създава голяма трудност пред българските правоохранителни институции.

В момента поддръжката на инфраструктурата в Слънчев бряг е изцяло ангажимент на акционерното дружество, което е неин собственик. За нея годишно са нужни около 1.5 млн. лв. От тях близо 600 хил.лв. дружеството успява да осигури от собствени средства. Останалите набавя от продажба на материални активи. „След 2-3 години “Слънчев бряг” АД ще се изчерпи, материалните активи ще бъдат разпродадени и то ще изпадне в несъстоятелност. От години има трудности със събирането на дължимите такси от страна на хотелиерите. Комплексът не може да разчита и на дотации от държавата, въпреки, че тя е мажоритарен собственик. Средствата би трябвало да се връщат целево от туристически данък”, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД. Той предлага туристическият данък, дължим от собственици и ползватели на терени и обекти в курортните комплекси, да се събира централно в бюджета и да се разпределя към съответните оператори на общите части и инфраструктурата. Така ще бъдат гарантирани средствата, необходимите за поддръжката на значимите за националната туристическа индустрия курорти – финансирането на дейностите в тях следва да е приоритет на централната власт.

Бизнесът също е заинтересован от строги правила и тяхното стриктно спазване, за да бъдат гарантирани спокойствието и безопасността на обектите и туристите. Как точно ще се структурират правилата за движение и достъп в Слънчев бряг през следващия сезон ще се обсъжда тепърва. Някои от хотелиерите и туроператорите са готови да коментират дори заклеймените бариери за достъп.

След атентата на летище Бургас от миналата година, през този сезон Слънчев бряг е изправен пред нови предизвикателства. Сигурността в курорта е приоритет за МВР. Разработва се комплекс от мерки за безопасност, предстои въвеждането на ефективни системи за контрол, с които хотелиери и туроператори скоро ще бъдат подробно запознати, увери комисар Милен Димитров, директор на Областната дирекция на МВР в Бургас.

За да осъществява ефективен контрол, на полицията са нужни законови лостове, на които да се опре. Това може да осигури местната власт, чрез промяна в някои от наредбите си. От бизнеса настояват на следващите работни срещи да има представители на община Несебър и Общинския съвет, за да бъдат обсъдени промени в Наредба №1, касаещи съгласуване на работното време на заведенията, забрани за продажба на алкохол в супермаркетите след 10 часа, забрана за консумиране на алкохол по плажовете и алеите на комплекса и др.

През летния туристически сезон от особена важност е бързото правораздаване, съгласиха се всичко заинтересовани страни от успешното протичане на туристическото лято по морето. Заради това бизнесът изиска на работните срещи да бъдат поканени също представители на съда и прокуратурата.


20.02.2013
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail