Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Въпреки кризата - пари за всички сфери в бюджет 2010 на Поморие

     Днес в Поморие бе проведено 32-то заседание на общинския съвет, където с пълно мнозинство се гласува бюджетът за 2010 г. При засилен интерес от страна на медии и общество и в присъствието на кмета инж. Златанов и омбудсмана г-жа Мурджева, общинските съветници определиха макрорамката на бюджет 2010 да бъде 20 756 000 лв. и почти да не променят разходите по пера в проектобюджета, входиран от инж. Златанов.

     Впечатление прави сравнението с отчет 2009, който е на стойност  21 551 503 и от където е видно, че планираните приходи в общинския бюджет за тази година са с 795 503 лв. по-малко. Въпреки че държавната субсидия ще бъде с 10% по-малко спрямо миналата година, бюджетът е максимално балансиран.

      Съветниците приеха отчета на кмета за общинския дълг през 2009 и програмата за управление на общинска собственост за 2010 с всички 20 гласа „за”, но спънаха отчета за бюджет 2009, защото инж. Златанов е трябвало да пита съветниците преди да прехвърля средства от перо в перо. Градоначалникът изложи своите аргументи, като подробно обясни, че подобно прехвърляне е законно и парите са използвани за заплати на учители и за извънредни разходи по опесъчаване и поддръжка на пътната и улична мрежа в критичните зимни месеци. За подобни неотложни, но непредвидени предварително в бюджета нужди е допустимо подобно пренасочване, тъй като при влизане в процедура на гласуване в Общински съвет, ръцете на общината биха били вързани да реагира своевременно в екстремни условия и да не допусне разстройване на обществения живот. Благодарение на навременните действия от страна на общинската администрация, в кризисния период бяха взети всички мерки, за да не се позволи на живущите в общината да изпитат затруднения, причинени от обилните дъждове и снеговалежи.

      В хода на обсъждането стана ясно, че районното управление в Поморие има нужда от нова телефонна централа, а Комисията по законност настоява общината да започне действия за събиране на несъбраните досега средства. И двете предложения бяха приети с готовност, както и  предложението за финансиране със 70 000 лв. на общинската болница. Допълнителни средства ще бъдат отпуснати и за спортните клубове, както и за материално стимулиране на дружествата за хора в неравностойно положение.  На дневен ред беше изведен и проблемът на важната туристическа и културна зона в общината с. Козичено с водоснабдяването през летните месеци, но от общинската админстрация изненадаха част от присъстващите с новината, че по този проблем вече се работи и са проведени множество срещи с ВиК.

     Бе гласувано да се потърсят приходи за провеждане на Балканиада по ветроходство, за която градът е одобрен, но няма възможност да задели средства. Още в началото на сесията пък съветникът Илия Джингов публично изрази благодарността си към инж. Златанов, че му е предоставил цялата информация по изграждането на новата сграда на читалище „Просвета”, както е било поискано с докладна в предходна сесия.

      За проблемите в инфраструктурата на новите поморийски квартали кметът на Поморие уточни, че за него всички блокове са от еднакво значение, но в част от периферията на кварталите не е разумно изграждане на нови тротоари и алеи, докато не бъдат реализирани бъдещите строежи по обособените ПУП-ове в района.

      Покрай всички нови предложения в бюджета се откри дефицит от близо 400 000 лв., но въпреки това новостите бяха одобрени. Инж. Златанов коментира, че е учуден, че съветниците не му позволиха да се позове на  Закона за общинските бюджети, който позволява да бъде поет общински дълг и с кредит да се финансират всички допълнителни неща, които сега са заложени като дефицит. След сесията кметът обясни, че е доволен от бюджета, който е минал публично обсъждане и е съобразен с желанията на поморийци и в който въпреки тежката финансова година са заложени оптимални средства за всички сфери.

04.03.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail