Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ГЕОЩРИХ ще съди за твърдения за връзка с ДПС

               „Смятаме да заведем съдебни искове срещу всеки, който умишлено свързва обединение „Геощрих” с ДПС, за уронване на престижа и причиняване на огромни морални и материални щети.” Това заяви доц. д-р Славейко Господинов, декан на Геодезическия факултет при УАСГ, управител на „Геотехинженеринг” и член на екипа на Гражданско обединение „Гео Щрих”. Изявлението е по повод твърдения, че обединението, което изработва бъдещия ОУП на Бургас, било част от обръча фирми на политическата партия.

Според доц. Господинов това са абсолютно недоказуеми, неверни и голословни думи. Зад тях стоят лични интереси. „Цитира се името на съдружника ми Николай Вълканов, като своеволно и тенденциозно се визират негови „интерпретирани” бизнес отношения”, заявява доц. Господинов. Според него целта е да се дискредитира участието на „Геотехинженеринг” в проекта за плана на Бургас, от засегнати лица и групи. Още повече, че Вълканов официално e заявявал в медиите, че няма и не бил имал бизнес с лидера на ДПС Ахмед Доган.

 ”Геотехинжинеринг” ООД, в което Никокай Вълканов е съдружник в авторитетна компания, която е далеч от всякакви партии, или техните „обръчи” и „политически лобита”. Второ - ако все пак има намесени лобистки нтереси, те са точно зад подобни твърдения и зад подобни публикации и тези, които ги разпространяват. Няма възможност да спечелите публичен и открит конкурс, ако нямате необходимите качества! Вероятно сме нарушили един порочен 30 г. монопол в Бургас.”, недвусмислено заявяват от „Геощрих”. Екипът е отворен за всякакви дебати, дискусии и конструктивни диалози, които наистина касаят високоотговорната задача да се изработи проекта за бъдещето развитие на града. Нещо, което досега е нямало, но е жизнено необходимо на всички жители на Бургас.

 „Не може да се пише, или заявявя просто нещо, което някой си казал, чул, или смятал, без да се подкрепи с нито един неопровержим документ, снимка, както и да не се потърси за мнение засегнатата страна. Това противоречи на всякакви критерии и правила за истинска журналистика в целия цивилизован свят, към който и нашата страна има претенциите да принадлежи.” е официалната позиция на „ГО Геощрих”.

Единственият критерий за оценка в едно гражданско и демократично общество могат да бъдат законите на страната и това, дали някой ги спазва, или нарушава. Всякакви други отпратки, свързани с корпоративни, политически, етнически, или личностни категории, са несъвместими с демокрацията, обществената етика, още по-малко със свободата на словото.

 Именно поради тази причина и едни от най-авторитетните български медии, като в-к „ТРУД”, БГНЕС, „Черноморски фар”, които бяха подведени да публикуват подобна необективна информация, впоследствие намериха адекватен начин и форма да предоставят реалните факти, без изопачаване на истината, което им прави чест и говори за професионализъм.

 Доц. Господинов припомня, че Гражданско обединение „ГЕОЩРИХ”, създадено от „Студио Щрих” и„Геотехинжинеринг”, спечели в началото на месец октомври малката обществена поръчка за изработването на ОУП на гр, Бургас, с възложител Община Бургас. По всеобщо мнение на участниците, цялата процедура бе проведена по напълно прозрачен начин и според разпоредбите на ЗОП и европейските норми. Схемата и заложените в тръжната документация изисквания спрямо участниците, са косултирани предварително и съгласувани със съответните специалисти и съвременните изисквания на ЕС. 

 Поради тази причина и подписването на Договора за възлагане между Община Бургас и ГО”ГЕОЩРИХ” е безспорен факт.

 В контекста на гореизложеното, може да се предположи, че клеветите 3 месеца по-късно са някаква форма на нечистоплътна и същевременно твърде закъсняла изява на конкурентни интереси. 

По новия ОУП на Бургас работят десетки професионалисти с достатъчно богати професионални биографии - хора, заредени с амбиция, но и с голяма отговорност към това, което им предстои да направят. Техният труд и тяхното професионално достойнство не може да бъде безотговорно и безнаказано оплювано. Членовете на този екип архитекти, инжинери и геодезисти са участвали в изработването на ОУ Планове на много български градове като Варна, Шумен, Добрич, Търговище, Пловдив. Инж. Вилиянка Андреева от „Студио Щрих” дори е участвала в изработването на първия Общ Градоустройствен План /ОГП/ на Бургас от 1984 г ., който не е бил приет поради политическите катаклизми по-късно.

 Създаването на Проекта за ОУП, както и визията за бъдещето на гр. Бургас през следващите 30 до 50 г . е една изключително отговорна задача. Това е едно съдбоносно начинание, което касае не само жителите на града, но и всички българи. Бургас, със своя облик, е бил и е в дълг на жителите си. Нашата амбиция е да нарушим това статукво и ще го направим, независимо от „жълти и черни публикации” и подобни злонамерени действия, целящи единствено личен, а не обществен интерес. Защото за тези „клевети” скоро никой няма да си спомня, докато изработения от нас ОУП ще оживява непрекъснато пред очите на хората от Бургас., обещават от „Геощрих”.

12.01.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail