Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ВАС и МРРБ спират договора за ОУП на Община Бургас

           Магистратите констатираха сериозни закононарушения

 

Уважаеми колеги, информираме ви за действията на държавните институции в лицето на Върховен Административен Съд на Република България и МРРБ относно Договор за обществена поръчка за изработване на ОУП на Община Бургас с фирма „Атика Р5” ООД с управител Петко Йовчев.

 

Уведомихме медиите за становището и жалбата на архитектски колектив „Гевренов и Стоев” ООД до ВАС още на 28 март, т.г. Компанията бе участник в конкурса с възложител МРРБ за изработване на ОУП на Община Бургас и като такъв сезира ВАС, КЗК, МРРБ и Община Бургас за незаконно проведената процедура, вследствие на която „Атика Р5” ООД е подписала Договора. Мотивите ни да информираме обществеността бяха публичните изявления на Управителя на „Атика Р5” Петко Йовчев, че възнамерява да „мести центъра на град Бургас”. Като потърпевши и като граждани се възмутихме от подобни изказвания, при положение, че имахме информацията за опорочената процедура по възлагане на ОУП-а. Смятали сме и смятаме, че подобни твърдения въвеждат най-малкото в заблуждение както жителите на града, така и евентуалните предприемачи и инвеститори, които ги възприемат за „чиста монета”, незапознати с правната страна на въпроса.

 

Не сме съгласни да се спекулира с подобни прокламации, още повече, че „Гевренов и Стоев” бяха ощетени от държавната администрация при определяне на резултатите от конкурса, който бе опорочен. Сезирайки съдебните и административни власти сме се ръководили единствено от това да възтържествува законът, както подобава вече на една страна като България, която е пълноправен член на ЕС. Категорично смятаме, че всякакви досегашни нечистоплътни практики за „монополизиране” на определени дейности от живота ни по корпоративен, политически, или лобистки интерес, са недопустими и са безнадеждно обречени на познатото на всички нас минало.

 

За щастие Върховните магистрати изключително обективно и професионално се произнесоха по Жалбата срещу процедурата по възлагане на ОУП на Община Бургас. В свое Решение 5066 от 29.04.2008 г. Върховният Административен Съд на Република България – Четвърто Отделение констатира серия от сериозни закононарушения по няколко закона и отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията, че процедурата по определяне на „Атика Р5” за ИЗПЪЛНИТЕЛ на ОУП-а на Община Бургас е законно проведена.

..”Тъй като при постановяването на решението на КЗК са допуснати съществени нарушения на процедурните правила, то следва да се отмени..” обобщава законодателят.

 

Оттук следва, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да се съобрази с изложените от „Гевренов и Стоев” ООД мотиви, относно опорочаването на конкурса. Респективно горното решение прогласява невалидността на Договора между МРРБ и фирмата на Петко Йовчев.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Тук държим да припомним, че ОУП-а на град Бургас бе задвижен отделно по съвсем различна и законна процедура от новия Общински съвет още в началото на тази година и няма нищо общо с въпросния Договор за ОУП на Общината с фирма „Атика Р5”.

 

Сигналите, които изпратихме до самото МРРБ и лично до Министър Асен Гагаузов, че даваме под съд техния акт предизвикаха ответна реакция. Още преди произнасянето на ВАС МРРБ сезира Кмета на Община Бургас: „че е спряло процедурата по изпълнение на Договора за обществена поръчка за изработване на ОУП на Община Бургас, до произнасяне на компетентния съд, с влязло в сила решение относно законосъобразността на проведената процедура. След получаване на посоченото решение МРРБ ще процедира съобразно постановеното в него от съда.”

 

Писмото бе изпратено в отговор на нашите сигнали, за което бяхте подробно информирани в края на месец март. Оставяме без коментар личните нападки на арх. Йовчев в медиите по адрес на наши колеги, компанията ни и мотивите ни да реагираме срещу грубото погазване на законите на Република България. Разбираме, че засягаме едно комфортно „Status Quo”, което от години е оплело обществения ни живот и може да се нарече с думата „корупция”, но съвестта ни на граждани и професионалисти не ни позволява да бъдем безучастни.

 

Колеги,

 

Благодарим предварително на всички, които имат съзнанието и проявяват внимание да вникнат в този така важен и ключов не само за Община Бургас, но и за цялото българско общество проблем. Защото бъдещето на България е в тържеството на законите и на обществения интерес, а не на личните изгоди, колкото и болезнено да се разделяме с това.

 

Ще продължим да ви държим в течение и актуално информирани, относно проблема с възлагането на ОУП-а на Община Бургас и ще изпращаме допълнително всякаква информация при необходимост. При ваша нужда от първото ни изявление, което преценихме, че не е необходимо да прикрепяме отново, моля върнете отговор на e-mail-a на изпращача.

 

С Уважение и пожелание за светли дни и дела!

 

9.05.2008 г.             Ясен Василев

гр. Бургас                 – пълномощник

                                 „Гевренов и Стоев”ООД                                          

 

 

 

 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail