Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

„Слънчев бряг” АД сигнализира МВР и Прокуратурата за умишлен саботаж на сезона

Община Несебър спешно да поеме управлението в Слънчев бряг 

Лятото започна, комплексът не може да остане без управление

 

„Слънчев бряг” АД счита за удачно община Несебър да стопанисва транспортната инфраструктура и зелените площи на курорта. Решението бе взето по време на среща на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев с ръководството на акционерното дружество, кмета на община Несебър Николай Димитров и представители на бизнеса, опериращ на територията на курорта.

  

Идеята община Несебър да менажира транспорта, чистотата и порядъка в курортния комплекс от години се настоява от Съюза на собствениците в Слънчев бряг с председател хотелиерката Елена Иванова и кмета на общината Николай Димитров. В крайна сметка тя бе приета както от МИЕТ, така и от ръководството на “Слънчев бряг” АД, като държавно дружество.

  

„Община Несебър акумулира всички приходи от местни данъци и такси, плащани от бизнеса в зона „Изток” на курорта. Ако тя поеме управлението на активите й, ще може да реинвестира средствата в подръжка на инфраструктурата. Сега общината стопанисва инфраструктурата само в зона „Запад”. Нейното състояние в момента е видно за посетители и бизнес. Чрез новия договор поддръжката и в двете зони на курорта ще бъде интегрирана и уеднаквена”, заяви Златко Димитров - изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД.

  

Дружеството остава собственик на земята и алеите, но ще подпише дългосрочен договор за менажиране с община Несебър, в който ще се уточняват параметрите на взаимните права и задължения. Така се удовлетворява напълно и искането на определени собственици за управление, подръжка и контрол на комплекса от общинската институция по техни правила. В момента състоянието на инфраструктурата е перфектно, зелените площи са подържани изрядно, а правилата за контрол в Слънчев бряг са съгласувани и одобрени, според най-високите изисквания за ред и сигурност в полза на туристите. Основен приоритет трябва да остане комфорта на почиващите, осигуряването на тишина и минимален криминалитет в българския най-голям курорт. “Слънчев бряг” АД вярва, че общинската власт ще продължи добрите практики, които са високо оценени како от българските, така и от чуждите туристи и по мнението на редица европейски посолтва и Израел са адекватни и отговарят на световните стандарти.   

Ръководството на „Слънчев бряг” АД нееднократно е отправяло предложения до различни държавни институции за промяна в начините на стопанисване на инфраструктурата в курорта. От години дружеството поддържа инфраструктурата на зона „Изток” от собствени приходи, тъй като е нямало механизми, по които събираните местни данъци и такси от собствениците да се реинвестират в нея.

  

Според поставения от министър Василев срок проектодоговорът, чрез който община Несебър ще поеме управлението на инфраструктурата, трябва да е готов до 30 май. От акционерното дружество се надяват той спешно да бъде подписан и общината да влезе в правомощията си. Туристите вече са в Слънчев бряг, сезонът реално е започнал. Не е възможно точно сега, комплексът да бъде оставен без управление. Дружеството трябва да финализира подготвителните за сезона мерки, които вече е предприело. От тях зависят сигурността и спокойствието на туристите, качеството на туристическата услуга и имиджа на страната ни.

  

Договорите с полицията, с фирмите за видеонаблюдение, мероприятията по озеленяване и поддръжка на зелените площи, осветление на алеите и много други не могат да чакат новият управляващ инфраструктурата да бъде овластен и да започне да изпълнява правата и задълженията си.

  

Според Златко Димитров, ако прехвърлянето на пълномощията за управление на инфраструктурата се проточи във времето, „Слънчев бряг” АД ще продължи да стопанисва инфраструктурата до подписването на договора.

  

В името на дълго изграждания имидж на курорта, превърнал се в стандарт в туризма, „Слънчев бряг” АД поддържа политика на толерантност спрямо всички ангажирани с обслужването на туристите. Златко Димитров е категоричен, че комплексът не бива да се превръща в заложник на корпоративни интереси и личностни недоразумения.

  

За съжаление, определени лица от т.нар. СНЦ – Съюз на собствениците продължават да саботират нормалното протичане на така важния за страната летен сезон, чрез създаване на дезинформация и медийни манипулации. Тази корпоративна организация разпространи становище от срещата с Министър Василев, в което си позволи откровено да излъже и да призове партньорите на “Слънчев бряг” АД да преустановят договорите с дружеството, да спрат плащанията по тези договори и да прекратят взаимоотношения поради сключването на договор с общината. Държим да отбележим, че този договор няма нищо общо с търговските договори, сключени от държавното дружество и по никакъв начин не ги отменя, или обезсилва. С разпространен до медиите текст СНЦ грубо преиначава взетите на срещата в МИЕТ решения и на практика призовава за нарушение на правовия ред, налагане на икономическа конфронтция, създаване на тръговски конфликти, поява на непозволено увреждане. На практика е налице призив за нарушаване на закона, от което е възможно за държавното предприятие, както и за редица представители на бизнеса в курорта да настъпят тежки имуществени последици, ако се доверят на подобна зловредна кампания.

  

Поради факта, че подобен саботаж рискува въобще нормалното протичане на туристическия сезон и поставя под риск чужди граждани в страната “Слънчев бряг” АД изпрати сигнал до МВР и Прокуратурата за образуване на проверка срещу лицата, по съмнения за нарушение на правовия ред в Р. България и престъпление от общ характер. С действието си определена група частници, представящи се под името СНЦ – Съюз на собствениците целят единствено собствена и лична изгода на гърба на всеобщ хаос и безредие в един от най-големите европейски курорти – визитна картичка на България пред света. В противен случай няма обяснение, как тези лица си приписват правото да “информират” обществото и “трети лица” за взето решение от държавен орган и за неговите юридически последствия, без да са упълномощени за това.

  

Вместо да съдействат и да приветстват подобно решение, което изцяло удовлетворява техни искания, те отново декларират недоволство, създават паника и дизорганизация в началото на сезона. Вероятно това е тяхна основна цел, съдейки по последователността на тази самоцелна практика през годините, независимо от всякакви конструктивни и принципни решения и тяхното изпълнение.

  

И през тази година акционерното дружество предлага на пребиваващите в Слънчев бряг – летовници, работници, служители – да се включат в празненствата по случай откриването на туристически сезон 2013. Инициативите по откриването на сезона ще започнат още на 27 май с ретроспективна фотоизложба „Слънчев бряг – път във времето” в културен център Морско казино – Бургас. На 3 юни изложбата ще бъде преместена в Слънчев бряг, част от паната ще са разположени в алеята пред хотел „Кубан”, където няколко дни по-късно всички ще бъдат поканени на атрактивен хепънинг за работещи и туристи в курорта.


20.05.2013 г.
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail