Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Проучват популярността на ПП „Странджа” чрез анкета

Допитването е част от проекта за разработване на медийна стратегия на природния парк

 

Битката за съхраняването на Природен парк „Странджа”, изразена в протестни митинги и бдения, набира все по-голяма популярност и обществена подкрепа. Възможностите, които паркът дава за туризъм, бизнес и научни изследвания, обаче, за повечето българи остават почти непознати. Това сочи интернет допитване, което цели да изясни до каква степен Природен парк „Странджа” е познат и предпочитан като туристическа дестинация.

 

За първи път от създаването му паркът си поставя за цел да популяризира комплексно и организирано уникалната природна територия. Дирекцията му е възложила изготвяне на медийна стратегия, която ще определи конкретна политика за работа със средствата за масова комуникация и така ще пренесе до по-широка аудитория информацията за възможностите на парка и мерките за съхраняването на биоразнообразието в него.

 

Първият етап от разработването на медийната стратегия включва анализ на съществуващата ситуация. Част от него е анкетата, която показва до каква степен хората са информирани за парка и от къде точно получават сведения за него. От отговорите става ясно, че медиите и печатните рекламни материали не играят особено голяма роля в популяризирането на парка. По-голямата част от анкетираните – 36%, са научили за него от близки и познати, а 7% дори не знаят нищо за ПП„Странджа”. Голяма част от анкетираните – 24%, знаят че тук има уникална природа, а 20% от тях биха посетили Странджа заради природните й забележителности. Но малко от хората знаят, че на територията на природния парк има интересни пешеходни и вело маршрути, възможности за семеен, алтернативен и еко туризъм, за лов и риболов. Не са особено популярни и историческите забележителности, с които Странджа е щедро белязана.

 

В по-голямата си част информацията за ПП „Странджа” е свързана с изявите на природозащитниците и опитите им да предпазят територията от „нашествието” на бетона. С протестите са заимствани и знанията за значимостта на парка като защитена територия. Позитивната информация за същността на ПП „Странджа” почти не стига до потребителите, сочат анализите от анкетата. В годините от създаването си досега дирекцията на парка е провеждала богата и разнообразна дейност. Чрез множество различни инициативи, свързани с неговата природа и културно-исторически традиции, тя е предизвикала интерес и е привличала посетители в планината. Информираността за тази дейност обаче в повечето случаи е спорадична, кампанийна и недостатъчна. Сега, чрез медийната стратегия, разработена от екип на комуникационна група Имидж Едвъртайзинг, дирекцията на парка ще осъществи връзка с по-широк кръг от хора, ще привлече съмишленици в подкрепа на каузата „Странджа”, ще се противопостави на обезлюдяването на района.

 

 

04.04.2014 г.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail