Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Още две библиотеки в Поморие стават глоб@лни

Още две библиотеки в община Поморие са включени в програмата  „Глоб@лни библиотеки - България”. Програмата стартира  Етап 2010 и в средата на декември утвърди новия си списък. Библиотеките към читалищата „Просвета - 1888г.” в  Поморие и „Просвета - 1928г."  в с. Порой ще бъдат официално признати като партньор по програмата след подписване на споразумение с Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и община Поморие. На читалището в с. Порой предстои да се извърши  ремонт на залата за читатели,  да се създадат 12 работни места, с бюра и столове,  да се изградят вътрешна мрежа и интернет услуга за да може да се присъедини към  програмата.

Програмата  „Глоб@лни библиотеки - България” , съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие, е финансирана от фондация „Бил и Мелинда Гейтс” чрез субсидия от 15 млн. щ.д. , чрез дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. Целта й е чрез безплатно ползване на интернет в обществените библиотеки да интегрира българите в информационното общество, да подобри качеството им на живот и да насърчи гражданския сектор. Очаква се така библиотеките да станат по-привлекателни и да развият своя обхват от дейности, включително и обучение по компютърна грамотност. 

Поморие вече има своята първа глоб@лна библиотека - в читалище „Свобода”. Там в началото на месеца бе доставено  компютърно оборудване, инсталиран е софтуер и всички работни станции са свързани в локална мрежа. Читалището разполага с ново, многофункционално устройство Xerox Work Centre,  мултимедиен проектор и екран, които  подпомагат работата с читателите. Те имат възможност да получават актуална, навременна и широка информация от различно естество. Така читалището вече започва да се превръща  място за учение на деца и ученици, в своеобразен духовен и информационен център. Ползването на новите услуги е безплатно, единственото условие е посетителите да са регистрирани читатели и да са заплатили годишния си членски внос

27.12.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail