Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Община Несебър отбеляза международния ден на биологичното разнообразие

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално място. То има важно значение за обезпечаване на благосъстоянието, прехраната и развитието на човечеството .

В борбата за  предотвратяване изчезването на биологични видове, страните подписали  Конвенцията за био разнообразие са ангажирани в широка съвместна работа, за ограничаване на загуба на различни видове организми  в глобален и национален мащаб.

Това включва и борбата с нищетата и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Във връзка с датата отдел „Екология” при Община Несебър организира следните мероприятия:

Посещение с ученици от СУ „Л. Каравелов”, Несебър в Морски аквариум „Свети Никола”, гр. Несебър. Децата от 2-ри клас от кръжока „Млад еколог” и от 3-ти клас „Млад природозащитник” се запознаха с богатата експозиция от черноморски и океански риби и екземпляри, с видовете риби в Черно море и  научиха интересни факти за тях.

Учениците на ОбУ ,,Св. Св. Кирил и Методий”, Обзор и  служители от отдел „Екология“ посетихаспасителния център за костенурки ,,Геачелони” в с. Баня. От изнесената беседа, децата научиха за живота, местообитанието, храненето, размножаването и опазването на шипобедрените и шипоопашатите костенурки, характерни за нашия район, както за  екзотични видове характерни за саваните на Африка.

29.05.2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail