Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

ОМБУДСМАНЪТ ПОДЕ ЗЛОНАМЕРЕНА КАМПАНИЯ

 СРЕЩУ ТОПЛОФИКАЦИЯ

 

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕДИНСТВЕНА В СТРАНАТА С ПРИЗ ЗА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ КОМПАНИЯ

 

 

 

 

Целенасочена и злонамерена кампания срещу Топлофикация бе изненадващо подета от омбудсмана в Бургас Таньо Атанасов. Според негови изявления в медиите ”гражданите се жалвали от начина за събиране на задълженията от ТОПЛОФИКАЦИЯ”.  Таньо Атанасов се явява в ролята на адвокат, който едва ли не подтиква гражданите да се отказват от услугите на топлофикация.

Недоумяваме от внезапната промяна на позицията и отношението на омбудсмана, с когото до момента сме поддържали изключителни коректни взаимоотношения. Ръководството на бургаската топлофикация скоро организира съвместно с Атанасов кръгла маса, с участието на представители на обществеността, за разглеждане на различни спорни въпроси. Никога досега не сме имали конфликти и сме разчитали действително на посредническата роля на институцията омбудсман, която да съдейства за разрешаването на всякакви противоречия в интерес на обществото.  

Именно поради тази причина нямаме никакво логично обяснение защо ръководството на „Топлофикация Бургас” не е било уведомено  от омбудсмана за нито една от „зачестилите жалби”. С огромно учудване научихме от медиите, че въобще съществуват такива жалби, депозирани при омбудсмана. До момента не е потърсен контакт с местната топлофикация, нито са предприети някакви постъпки за консенсусно разрешаване на посочените проблеми на гражданите. Подобно поведение от страна на един независим обществен посредник, не отговаря на неговите функции и отговорности в помощ на гражданите, а цели единствено създаване на скандал и има негативно кампаниен характер.

От своя страна „Топлофикация Бургас” получава жалби на потребители, които разглежда основателно и разрешава своевременно.

 

Действително „Топлофикация Бургас” има огромен проблем с несъбираемите си вземания от неизрядни клиенти, които надхвърлят 12 млн. лева. Този проблем е фундаментален и има опасност да взриви финансовото състояние на дружеството. За събиранията на неплатените сметки, компанията се придържа към законовите процедури в страната и изпълнява държавните наредби за начините, по които да осъществява това.

„Топлофикация Бургас” е само производител на енергопродуктите и НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ПРИНУДИТЕЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ.

 

По закон, има специално създадени фирми за топлинно счетоводство, които разпределят потребената топлоенергия между абонатите. Съвсем различно  дружество извършва всички дейности по събирането на просрочените задължения. В Бургас тази дейност се осъществява от немската компания „КРЕДИТ РЕФОРМ”, според практиките и изискванията на ЕС.

 

 

В този аспект, директните атаки на омбудсмана срещу производителя Топлофикация, най-малко издават недопустима некомпетентност и манипулират с неистини общественото мнение.

 

В своята инцидентна активност, вероятно Таньо Атанасов се стреми да бъде верен подгласник на  патрона си - националния омбудсман Гиньо Ганев, избран на този пост от сега управляващата тройна коалиция в България. Вместо реално да решават чудовищните проблеми на българските граждани от повсеместната корупция и безнаказаната организирана престъпност, родните ни омбудсмани концентрират своите усилия в това да унищожават и компрометират дейността на топлофикациите, която обаче е с огромна социална значимост. Гиньо Ганев дори издаде цяла книга на тази тема, а в същото време българското общество няма никаква яснота за това къде потъват  милионите истински жалби и сигнали срещу нарушаването на гражданските права. 

 

Изявлението на Таньо Атанасов неслучайно се появи непосредствено след като държавният монополист „Булгаргаз” заплаши топлофикациите в страната, че ще преустанови подаването на суровина заради увеличаващи се задължения. Бургаското дружество погасява коректно просрочените дългове, според подписан дългосрочен договор с „Булгаргаз” ЕАД. Към датата на подписването на това дългосрочно споразумение  е съществувал баланс между приходите на дружеството и задълженията му, просрочени и текущи към „Булгаргаз” ЕАД. След последващите четири увеличения на цената на природния газ този баланс очевидно е нарушен и това поставя под въпрос издължаването на 100% на текущите задължения. В този случай те вече могат да се погасяват или чрез драстично увеличение на цената на топлинната енергия, което е несъвместимо с доходите на потребителите, които в никакъв случай не следват темповете на изменение на цената на природния газ, или чрез предоговаряне на споразумението с „Булгаргаз” ЕАД.

Шокирани сме от „странното” съвпадение между двете абсолютно необосновани медийни кампании срещу топлофикационните дружества, предприети от държавната институция омбудсман от една страна и от „Булгаргаз” ЕАД – от друга. В лицето на „Булгаргаз” държавата е абсолютен монополист на доставките на природния газ и определяне на неговата цена. Само за последната година цената на природния газ е нараснала над 50 %,  докато крайната цена на топлоенергия, добивана от природен газ в топлофикация Бургас се е увеличила- 3.91% .

Огромната негативна разлика остава изцяло за сметка на топлофикационната компания, която в случая играе ролята на социален регулаторен механизъм. Топлофикация Бургас държи рекорд по най-ниската крайна цена за потребителите от всички газови топлоцентрали в страната.

Заплахите на държавния монополист Булгаргаз за спиране доставката на суровина звучат абсурдно и цинично при положение, че държавата стои и на входа, и на изхода на топлофикационните дружества, диктувайки както цената на суровината/ природен газ/, така и цената, на която се продава произведената топлоенергия.

 

АКО ИМА ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ, ТО ТЕ СА ИЗЦЯЛО В РЕЗУЛТАТ НА ЛИПСАТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА И НА НЕДОБРАТА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ И СА ИЗЦЯЛО В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО.

 

Самите топлофикационни дружества са поставени изцяло под държавен контрол и са принудени да купуват всички ресурси по пазарни цени, а в същия момент не са в състояние да определят на пазарен принцип цените по които продават, т.е. продължават да изпълняват социалните функции на държавата и да поемат разликата между доходи и цени.

 

Държим изрично да подчертаем, че ако топлофикационните дружества преустановят своята дейност по вина на Булгаргаз, държавата не би могла да осигури алтернативен заместител на топлина и електроенергия на милиони български домакинства през есенно - зимния период на 2008/2009 година. Това би довело до огромна социална криза и тотален банкрут на голяма част не само от страна на домакинствата, но и на промишлените предприятия, ползващи енергоуслугите на топлофикациите. На фона на драстично повишените цени на електроенергията у нас и на енергоресурсите в световен мащаб, подобна политика изглежда пагубна и безотговорна.

 

Не можем да си обясним подетите кампании срещу топлофикациите, освен като продиктувани от нечистоплътни интереси с политически и икономически мотиви за съсипване на този отрасъл.

 

Тази внезапна атака цели да измести вниманието на българското общество от истинските и сериозни проблеми, които в момента стоят пред правителството и държавата, подробно анализирани и отразени в последните доклади на Европейската Комисия и ОЛАФ за развитието на България.

 

„Топлофикация Бургас” води изключително социална и отговорна политика. Дружеството успя да  удържи най-ниската крайна цена на топлинната енергия от всички газови топлоцентрали, благодарение на  значителните инвестиции направени в модерната система за когенерация. Наскоро „Топлофикация Бургас” получи максимално висока оценка за внедрената система за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от Правителството на Кралство Дания. Дружеството е единствената топлофикация в страната, която намери място в класацията „Гепард” за най-динамично развиващите се компании в България. Заместник- изпълнителният директор инж. Въльо Дучев е един от малцината в страната, получили специален приз за успешно развиващо се предприятие.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail