Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Над 800 нови абонати привлече ТЕЦ- Сливен само за два месеца

През лятото започва изграждането на нови абонатни станции

 

Само за два месеца „Топлофикация – Сливен” привлече над 800 нови абонати. През ноември и декември по желание на домакинствата към ТЕЦ-а са присъединени нови 25 абонатни станции, които досега са били консервирани. Така 85% от изградените преди десетилетия и по-късно консервирани абонатни станции вече са приведени в работен режим. Топлофицирани са над 11 000 домакинства, в дружеството постъпват молби за присъединяване на нови абонати, включително и в сгради, в които няма изградени абонатни станции. От „Топлофикация Сливен” считат, че до 2 години предприятието ще надхвърли капацитета си от миналото, когато е имало 15 000 абонати.

Парното отопление в Сливен започна да се превръща в хит когато през 2009 г. топлофикация, изправена пред възможността да фалира, реши да се обърне с лице към клиентите, да създаде гъвкави и удобни за тях условия, да подходи към всеки абонат индивидуално и така да възстанови доверието в себе си. Жителите на Сливен бързо оцениха възможността да се възползват от преференциите и да получат евтина топлина.

ТЕЦ – Сливен не се влияе от промените в цената на природния газ и тримесечната ценова конюнктура. За горивна суровина предприятието ползва български въглища, което предопределя постоянство и ниска цена на топлинната енергия. Повече от две години цената на парното и горещата вода в града остана непроменена. А събираемостта на сметките, което е един от основните проблеми на другите топлофикации в страната, тук е близо 90 %.

Над 80% от абонатите носят званието „лоялен клиент”, което означава, че в срок заплащат сметките си и могат да се възползват от специалните преференции на предприятието. Всяко домакинство само може да прецени каква част от жилището си да отоплява и въз основа на заявените кубически метри отопляема площ да сключи едногодишен договор с топлофикация, който определя пределна цена. 

Постоянните цени на топлоенергията и договорираните пределни стойности дават възможност на домакинствата в Сливен да правят своите разчети за цял сезон напред. Анализът на сметките от последните два месеца показва, че няма разлика между сумите от 2011 и 2012 г. И през двете години ноемврийските сметки за отопление не надхвърлят 50 лева. През декември болшинството от сметките са от порядъка на 50 – 100 лв., въпреки, че последният месец на 2012 г. беше значително по-студен от този през 2011 г.

Убедени, че парното отопление в Сливен не е лукс и няма алтернатива все повече домакинства искат да бъдат присъединени към ТЕЦ. В дружеството са постъпили многобройни молби от обитатели на сгради, в които по проект не е предвидено централно отопление и нямат абонатни станции. След преценка на възможностите и анализ на изминалия отоплителен сезон през лятото на 2013 г. „Топлофикация – Сливен” вероятно ще пристъпи към изграждането на съвсем нови абонатни станции.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail