Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Училището в Приморско с нова отоплителна инсталация

На официална церемония, организирана от Министерство на енергетиката, на кметът на община Приморско д-р Димитър Германов бе връчен Договор за финансиране на проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров“ – община Приморско“. Проектът е на обща стойност 405 639 лв., а общата продължителност на всички дейности по него е 11  месеца.

С новия проект се предвижда да се извърши демонтаж и цялостна подмяна на отоплителната и котелна инсталация на училището в морския град. За целта в сутерена на учебното заведение ще се обособи котелно помещение за два броя котли на пелети и помещение за складиране на пелетите.

В момента котелното помещение на СОУ „Н. Вапцаров” се намира извън сградата му, което е предпоставка за големи топлинни загуби при преноса на топлинна енергия. Съществуващата отоплителна инсталация е комбинирана с котли на течно и твърдо гориво. Съоръжението е морално остаряло и енергийно неефективно. Отоплението на сградата се осъществява посредством котел на твърдо гориво – дърва. При необходимост или при авария на основния котел се използва водогреен котел на дърва.

Община Приморско е концентрирала инициативите си за повишаване на енергийна ефективност в рамките на проекта приоритетно към сектор Образование, поради необходимостта от създаване на здравословни и безопасни условия за провеждане на учебния процес в местните училища и детски градини.

07.09.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail