Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Екологични и спортни центрове ще очертаят новия облик на Бургас

Първото гробище за домашни любимци в страната заляга в новия ОУП на Бургас 

 

      В края на март ще се проведе обществено обсъждане по повод новия общ  устройствен план на Бургас. Обсъждането ще бъде в 3 етапа, като целта му е да запознае с новостите, предвидени за града еко-организации, собственици, бизнес и различните институции и да бъдат изслушани техните виждания и въпроси. С това екипът на гражданско обединение „Гео Щрих”, разработил ОУП, се надява проектът да стане максимално прозрачен и ефективен за жителите на Бургас.

       В новият ОУП грижата за природата в индустриалния град е силно застъпена. След като преди месец стана ясно, че част от заложените площи за озеленяване на изток от града  влизат в НАТУРА 2000 и трябва да бъдат оставени в сегашния си вид, от „Гео Щрих”, предвидиха увеличаване на зелените площи на запад, като с това териториите за урбанизация се намалиха с около 3 600 дка. В плановете влиза и изграждането на около десет нови екоцентрове около езерата Мандра и Атанасовско, като с тях драстично ще се увеличат зоните за гледане на птичи и животински видове. Въведени са зони със специфичен режим на озеленяване, които с цел запазване местообитанието на биологичните видове, ще бъдат облагородени с типични за бургаския регион растения.

       Изключително иновационна е идеята в Бургас да бъде обособено гробище за домашни любимци. За нуждите на проекта община Бургас е отделила 7 дка общински терен в близост до гробищния парк на града. Досега стопаните заравяха своите мъртви любимци нелегално и безразборно.

       След като се разбра, че докладите за екологична оценка и съвместимост са против изграждането на мост над езерото Вая, в проекта се заложи изграждане на трасе за обход, като допълнително ще се коментира дали това трасе да бъде тунел или мост. От години Бургас се задъхва от трафика и изграждането на подобен обходен маршрут е от първостепенна важност за транспортната схема на града.

       В устройствения план е помислено и за зони за спорт и атракции, като едно от мащабните предложения е изграждането на нов мултифункционален спортен комплекс в на север от Промишлената зона на в близост до главния път София - Бургас . Той ще включва стадион, закрита зала, конгресен център и  обслужващи площи, като целта е Бургас да си върне славата на спортен град и да може да предостави необходимите условия за спортуване в 21 век.

       На терен северозападно от кв. Меден рудник пък ще се помещава модерна зоологическа градина. Досега най-близката беше отдалечена на 30 км. от Бургас, в гр. Айтос, като това създаваше затруднения на родителите, решили да запознаят децата си с животни, които не се срещат всеки ден.

       Желаещите да се запознаят с проекта за ОУП, мoгат да направят това на страницата на община Бургас, където до 18 март ще бъде публикуван окончателният вариант. Там ще може да се намери и допълнителна информация къде и кога ще се проведе обсъждането.

14.03.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail