Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Обявление Топлофикация Бургас ЕАД

Оповестяване на предложение за цени на топлинната енергия за втората година на регулаторен период 07.2010 – 06.2012

 

Във връзка с изискванията на чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия (Приета с ПМС № 131 от 16.06.2004, обн. ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; изменена ДВ бр.61 от 27.07.2007 г.; изм. ДВ бр. 105 от 09.12.2008 г.) на основание Решение на ДКЕВР № Ц – 029 от 28.06.2010 г. и поради изтичане на първата година от двегодишния регулаторен период (01.07.2010- 30.06.2012) , „Топлофикация- Бургас” ЕАД оповестява, че ще внесе предложение в ДКЕВР за запазване на цените на топлинната енергия през втората година на регулаторния период (01.07.2010- 30.06.2012), при цени на горивата към първото тримесечие на 2011 г.

11.03.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail