Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Изявленията за „престъпления и корупция” в Община Несебър са подсъдни

Отново се тиражират неверни и клеветнически манипулации

 

Направените официално изявления вчера 09.11.2009 г. от общинския съветник и председател на местната партия ДЕЛА в Несебър за „престъпления и корупция” при разпореждането с общинска собственост са абсолютно неверни, грубо подвеждащи и клеветнически. Те са подсъдни по своето съдържание и тези които ги разпространяват и тиражират, подлежи да ги докажат в съда.

От изявлението, разпратено до медиите и тиражирано безкритично в някои от тях, не става изобщо ясно какъв точно казус с общинска собственост се описва, нито се аргументират квалификациите в „своеволия и престъпление”. Емоционалните отклонения за „наглостта” на кмета Николай Димитров, оставяме без коментар и отдаваме на нарушения в етичната мярка за добър тон и загуба на контрол, поради напълно провалена политическа кауза.

За да изясним поредната евтина и пошла кампания за създаване на несъществуващи скандали в Община Несебър, се чувстваме длъжни да опишем точно фактологията на случаите, за които предполагаме, че сме атакувани от един политически маргинал. Така не само ще опровергаем циничната манипулация, но и също така ще разобличим авторите на нескопосните напъни да създават компромати и да се прави тенденциозно черен PR срещу Кмета на Общината, срещу общинското ръководство и срещу добрата работа на общинския съвет и администрация в Несебър през последните 2 години.

 

 

1. Процедурата за отстъпено право на строеж на въпросните граждани на Несебър е започнала още през 2004 г. от тогавашния кмет. Със заповед 1201/29.12.2004 г. са определени лицата, които да бъдат включени в Ж.С.К. 

2. Няколко години по-късно, през 2007 г. е взето решение да не се изгражда Ж.С.К., а да се разработи нов ПУП с определяне на индивидуални застроителни петна. ПУП-ът е изготвен и приет с решение на ОС 1175 от 03.08.2007 г.

3. На 10.06.2008 г. е издадена заповед на Кмета за назначаване на 9 чл. комисия от администрацията и ОС за приключване на процедурата, съгласно действащия към този момент ЗОС и Наредба 5 на ОС Несебър за определяне на лицата за учредяване право на строеж в УПИ 10 и 11 за кв. „Черно Море”.

4. На следващия ден 11.06.2008 г., след писменото становище на комисията, е издадена заповед, с която се определят лицата, които могат да получат отстъпено право на строеж /ОПС/ С тази заповед приключва и цялата процедура, започната 4 г. по-рано.

 

Започването, протичането и приключването на процедурата става изцяло според тогава действащите ЗОС и Наредби на ОС Несебър и законодателството е спазено абсолютно стриктно.

 

5. Новият Закон за Общинска Собственост /ЗОС/ е обнародван в Държавен вестник по късно – в бр. 54 от 13.06.2008 г. и влиза в сила 3 дни по-късно – т.е. на 16.06.2008 г. Това черно на бяло доказва абсолютната несъстоятелност на импровизациите, че е нарушен сега действащия ЗОС, тъй като единствения действащ закон към датите на започване и приключване на процедурите за учредяване на право на строеж на несебърски граждани е бил стария ЗОС!!

6. След окончателното приключване на над 4 г. процедура са сключени договорите с определените лица, след изплащането от тяхна страна на дължимите такси към общината.

7. От влизането на новия ЗОС в сила, в Община Несебър не е имало нито една последваща сделка за учредяване на ОПС върху общински парцели.

 

Поради силното завишение на цените на ОПС и започналата финансова криза, от общ брой 24 одобрени, едва 11 души са заплатили определените пазарни цени и с тях са сключени договори, което е по-малко от половината. В момента предлагането на готови жилища в Общината е с пъти по-голямо от търсенето, а и данъчната оценка на ОПС за град Несебър е 147,72 лв. при пазарна 105,23 лв., според чл.22, ал. 3 от ЗОС. На практика в община Несебър такива разпоредителни сделки няма.

 

8. Визираният „гражданин”, който е не е имал възможност да ползва правото си на строеж е Елена Желева Йорданова, която е заплатила съвестно ? от ОПС за УПИ, което е 42 000 лв. Другата ? е определена на друг гражданин, но той е заявил, че няма възможност да ползва това право, поради финансови трудности и се отказва от него. Тъй като новите разпоредби на ЗОС са влезли в сила междувременно, Елена Желева няма възможност да ползва и своето заплатено на Общината ОПС. Поради това жената е помолила да и се възстановят наплатените пари, тъй като не по своя вина и не по вина на Общината има промяна в държавното законодателство и тя не може да получи ново ОПС автоматично. Това е дало основание на Кмета Николай Димитров на внесе докладна до ОС за гласуване, дали на младата жена да бъдат върнати парите, или те да „изгорят”.

 

Интересно е, какво предлага, че трябва да бъде направено от страна на Общината и ОС, Атанас Терзиев, още повече, че Желева в момента е бременна и се намира в изключително тежко материално състояние. В този свят има и хуманни съображения, а ролята на Общинските служители е да служат и да работят бюрократично не са себе си, а изцяло в интерес на гражданите.

Последната дума ще има, разбира се, Общинският съвет, дали на засегнатата от събитията гражданка Елена Желева ще бъдат възстановени жизненоважните за нея 42 000 лв., с които тя си е платила ОПС, а на практика не може да ползва.

Кметът ще информира подробно съветниците на следващата сесия за подробностите, около този казус.

Оставяме на обществеността да прецени по справедливост отправените клевети по този въпрос.

Многократно и категорично досега става ясно, че някои хора с користни интереси и болни амбиции за власт, правят нечистоплътни опити да дискредитират сегашното общинско управление на Община Несебър, което скъса с предишната порочна практика. Това определено не се харесва на една група местни политици, които гледат на управлението на Общината, като на собствен бизнес с цел лична удовлетвореност. Всички проверки от страна на Прокуратурата и Областна администрация по техни „сигнали” за нарушения и злоупотреби с общинска собственост доказаха тяхната несъстоятелност. За съжаление скандализирането на медийното пространство остана единствената възможност за изява на подобни лица с нисък обществен рейтинг и съмнителна репутация.

Община Несебър ще остане вярна на приетите принципи на прозрачност и точно информиране на обществото, относно всички свои решения и действия. Скоро ще информираме по-подробно за новите си инициативи, както и за предприетите мерки за пресичане на скандалните опити да се спъва и пречи на работата в интерес на обществеността и гражданите.


Пресцентър

Община Несебър


10.11.2009
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail