Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Уникална среща се състоя днес в Бургас между ръководството на „Топлофикация Бургас” ЕАД, дружествата за топлинно счетоводство, омбудсмана на Бургас г-н Таньо Атанасов, Председателят на Федерацията на потребителите в България - г-н Павел Кърлев, заместник-кметове на общината, представители на българския институт по метрология и граждани- абонати на „Топлофикация Бургас”. На срещата бяха дискутирани най-горещите теми относно цените на топлоенергията, качеството й и начина на нейното разпределяне между различните клиенти.          

На въпросите към „Топлофикация Бургас” компетентно и аргументирано отговаряха Заместник- изпълнителния Директор на Топлофикация Бургас ЕАД  инж. Въльо Дучев* и Директорът направление “Производствено технологични въпроси и топлоснабдителни системи” инж. Атанас Куманов.

След подробен анализ на отношенията със своите абонати и като резултат от днешната среща, с цел подобряване дейността на дружеството, ръководството на Топлофикация Бургас, отправя предложения към Народното Събрание и Правителството на Република България за законодателни промени в полза на крайните потребители на топлоенергия. Предприятието изпраща своя апел и конкретни мотиви за актуализиране и подобряване на нормативната база, контролираща този отрасъл чрез омбудсмана на град Бургас г-н Таньо Атанасов. Дружеството изхожда от факта, че подобряването на методите и средствата за формиране на крайната цена на топлоенергията ще доведе до облекчаване на материалния товар на всеки потребител за заплащане на топлоенергията, както и до повишаване събираемостта на вноските. Това от своя страна ще изглади взаимоотношенията между „Топлофикация Бургас” и крайните потребители и ще неутрализира голяма част от сега съществуващите проблеми относно пресмятането на топлоенергията и начина на разпределянето й.

„Гражданите са поставени в постоянно променящи се законови условия и не могат да изградят адекватна стратегия за отопляване на жилищата си, в резултат на което те се обезверяват и преминават на други варианти за отопление” се казва в писменото обръщение от акционерите на Топлофикация до българския Парламент.

Освен корекции в действащото законодателство от Топлофикация Бургас настояват да се създаде законодателна и нормативна база, агенциите за недвижими имоти и нотариусите да бъдат задължени при продажба на жилище да изискват погасяване на всички задължения, включително и комунално-битовите. Последното се налага поради зачестилите случаи на продажба на жилища от неизрядни платци, които прехвърлят собствеността си с огромни неиздължени вноски за парно и топла вода, които юридически не могат да бъдат събрани от новите собственици.

Топлофикация Бургас ЕАД приветства инициативата за провеждане на срещи под патронажа на омбудсмана с обществеността за изясняване на съществуващите въпроси и проблеми. Също така на свой ред от дружеството призовават г-н Таньо Атанасов да инициира и аналогични срещи с представители на държавните институции, ангажирани с този ресор като Министерството на икономиката и енергетиката, ДКЕВР, Комисията за защита на потребителите, депутатите от бургаска област и представители на местната власт.  Производителят счита, че това е нужно поради пълния държавен контрол върху този вид услуга за населението, което налага адекватно отношение и намеса от страна на държавата за разрешаване съществуващите проблеми и трудности от законодателен или икономически характер.

* инж. Въльо Дучев – е заместник-Изпълнителен Директор на Топлофикация Бургас ЕАД от 2005 година.  Заемал е ръководни длъжности в „Енергоконсулт” АД и „Овергаз Холдинг” АД, ТЕЦ „Марица Изток”2. Специализирал е в Дания и Финландия, автор на множество научни разработки и доклади. Създал е десетки проекти  относно  оптимизацията на топлоснабдяването и топло и ядрената енергетика и е участвал във внедряването им.

PS. Прилагаме предложенията на „Топлофикация Бургас” ЕАД към омбудсмана на град Бургас, Народното Събрание и правителството, въпросите на гражданите и отговорите на „Топлофикация Бургас” и снимки от срещата.

 

 

Файлове за изтегляне
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail