Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Поморие влиза в „Общини на нациите за мир”

След София, Бургас и Несебър, община Поморие става четвъртата община, член на голямото семейство на организацията към ООН „Общини на нациите за мир”. На 7.12.2009г. от 11 часа в залата на Общинския съвет в сградата на община Поморие кметът г-н Петър Златанов и президентът на международната организация г-н Жан Франсоа Пенел ще подпишат официално Хартата за членство На събитието ще присъстват председателят на Общинския съвет г-н Янчо Славов, зам-кметове и представители на администрацията на общината. Община Поморие изяви желание да се присъедини към ООН преди 2 месеца. Днес тя е одобрена след направеното проучване на всички показатели на обществено развитие. Атестацията, която са дали комисарите на организацията за тази морска община са отлични и преценката е, че Поморие има огромен потенциал за развитие и отговаря на европейските и световни изисквания за демократичност и прозрачност на местната власт.

В началото на следващата година, на световния конгрес на организацията в Париж, премиерът Бойко Борисов, който включи българските общини в ООН,  ще получи тържествено специалната титла „Почетен президент” на организацията на световните лидери. Борисов е единственият кмет в световната общност, който е оглавил правителството на държавата си. Неговият стремеж да се справи с престъпността и корупцията в страната бе оценен по достойнство в ООН и той бе удостоен с престижното звание.

„Новата стратегия за държавна политика на България рязко контрастира на досегашната практика на предишните правителства и ние искаме да поощрим това”, мотивира отношението към нашия Премиер г-н Жан - Франсоа Пенел.

Общини на нациите за мир към ООН е създадена, за да могат различните общини по света да си сътрудничат и помагат пряко във всички сфери, без посредничеството на държавните власти. Освен кметове на огромни градове по целия свят, в Общностите участват много висши настоящи и бивши политици, големи световни специалисти в различни области на живота, както и собственици и представители на крупни финансови и икономически субекти. Организацията следва основните принципи за демокрация, хуманност, ненасилие, законност и взаимопомощ на ООН и е изработила специална харта, чиито правила са задължителни за присъединилите се към нея.

Има конкретни стъпки за осъществяване на съществена помощ по линия на ООН за разрешаването на сериозни инфраструктурни проблеми и нужди на българските общини-членки. С присъединяването на Община Поморие се образува една непрекъсната дъга, която свързва 3 общини членки – Бургас, Поморие и Несебър по протежение на крайбрежието. Това създава предпоставки за финансиране и осъществяване на по-мащабни и общественозначими проекти по линия на ООН.

03.12.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail