Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Община Несебър премахна незаконни бариери на НСА

Възстановен е нарушеният достъп до плажа и окупирани земи от ВУЗ-а

 

     Днес община Несебър премахна незаконните бариери и метални заграждения в местността „Акротирия”, край с. Равда. Оградите бяха поставени по заповед на ръководството на Национална Спортна Академия, за да попречат на свободния достъп до чужди поземлени имоти и плажната ивица. Премахването на ограничителните съоръжения е от гледна точка на това, че да момента достъпът на хората до собствените им имоти, намиращи се на тази територия и достъпът до плажната ивица бяха ограничени. Местните жители бяха заплашвани и насилствено гонени от мутри, ако се опитат да припарят до земите си около базата на академията. Заради това явно своеволие се наложи Кметът на Несебър да издаде Заповед № 500 от 23.07.2009 г.за осигуряване на безпрепятствен достъп до терените и бреговата ивица, която е изключителна публична държавна собственост. Заповедта е в съгласие и със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и във връзка със закона за Черноморското крайбрежие.

     Ръководството на НСА спекулира, че община Несебър иска да събори базата на академията, което НЕ Е ВЯРНО. Единственото нещо, на което общината държи и е длъжна да направи е ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Това изисква да бъде премахнат порталът и огражденията, пречещи на достъпа до частните имоти в зоната. На тази територия НСА няма никаква спортна база. Внушава се, че училището има волейболни, хандбални игрища и прочие. Около самата база има  площадки от едно време, неподържани от десетилетия, целите обрасли в растителност и на практика неизползваеми. Студентите провеждат занятията си на плажната ивица и винаги са ги провеждали там, за което никой не им пречи. За самата база – спалните помещения и столовата, НСА разполага с акт за държавна собственост. На базата на това обаче, ръководството търси повод да отнеме 150 дка наследствени поземлени имоти, възстановени на жителите на общината. Кметът на Несебър г-н Димитров е отправил предложение до Областния управител на Бургас да се намери законово и трайно разрешение на проблема.

 Сериозните интереси на НСА към съответните земи около базата им, започнаха след станалия нарицателен случай със застрояването на бившите студентски почивни бази на „Академика 2000”.  Община Несебър, както и цялата българска общественост иска да попита:

     - Какво стана с имотите на държавната студентска база на „Академика 2000” по брега на Равда?

     - Какво стана с бившата спортна база на Олимпийски надежди? Всички знаем в какво и как бяха превърнати студентските и спортни бази. Сега там се издигат суперлуксозни хотели на частни инвеститори и нито българските студенти, нито Министерствата на спорта и образованието имат някаква база там.

      - Защо тези прекрасни почивни и спортни бази бяха безвъзвратно загубени за нуждите на българското образование и спорт?

       Прокламирането на лозунги, от страна на ректора на НСА, че се ощетяват интересите на студентите са манипулативни, защото Община Несебър няма ни най-малка вина за превръщането на студентските лагери в пет звездни хотели.

      Кметът на общината г-н Димитров и зам. кметът по "Правно обслужване и общинска собственост" г-н Виктор Борисов, неколкократно са правили срещи в Областна управа, където  са апелирали държавата, на НСА да се даде някаква адекватна прилежаща територия, която отговаря на показателите по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие  и за Устройство на територията. Въпросът е обсъждан и с министъра на спорта. След проведените разговори, община Несебър е получила положителни отзиви за предложенията. Това обаче в никакъв случай не означава, че със собственост върху постройки и сгради НСА, може самоволно да блокира имотите на стотици собственици. Тези имоти са частни, на хората от община Несебър и местната власт е длъжна  да спази всички необходими процедури, за да осигури достъп на гражданите до парцелите им.

      Нотариални актове за земи в зоната на НСА има още от началото на миналия век. На времето българската държава е предоставила тези парцели  на  българи - бежанци от Македония и Беломорието, за да могат те да се интегрират след преживените тежки национални катастрофи и да преживеят със своите семейства на територията на свободна България. След рухването на тоталитарния режим хората са си върнали тези наследствени земи по закона за реституцията. След отнасянето на конфликта до съда, има окончателно определение от ноември месец 2009 г. на Висшия Касационен Съд, с което се потвърждава решението на Бургаски окръжен съд, че НСА няма нито един квадратен метър земя.

      На 27.12.2009 г. засегнатите жители на общината изпратиха Декларация и масова подписка срещу действията на НСА до Областния управител на Бургас и до Премиера г-н Бойко Борисов, с молба за подкрепа от Правителството.

      Освен юридически, проблемът има и сериозен морален аспект, като се има предвид, че тази земя е била материализираният дълг на България, към нашите сънародници, прогонени от родните си земи, останали зад пределите на Отечеството.

      При опита на община Несебър да премахне незаконните ограждения през лятото, заповедта беше обжалвана от НСА. Със жалбата бе направено и искане за спиране на предварителното изпълнение, допуснато по силата на Закона. Административен съд гр. Бургас обаче остави искането без уважение с определение от  16.12.2009 г., с което остави заповедта на кмета в сила. Община Несебър отправи официална покана към НСА за доброволно премахване на портала, но тя не бе зачетена и съоръженията не бяха премахнати. Предвид горепосоченото и след установяване, че липсва съдебно Решение за отмяна на Заповед № 500/23.07.2009г. , община Несебър реши да спази законовите изисквания и процедури и да премахне огражденията и бариерите, за да осигури нарушените граждански права на хората.

 

Мнение на кмета г-н Николай Димитров:

      „Министърът на спората е по-добре да не се държи като помощник-ректор на НСА. Не е в неговите правомощия да обезщетява хора и не вярвам някой от тези собственици на земи да се съгласи да си даде бащината земя, за да бъде обезщетяван  с парцел някъде другаде. Подобна национализация, ако се осъществи, би била цинизъм спрямо хората и спрямо действията на бившите български правителства, които са мислили в интерес на българите бежанци и са водили една наистина национално-отговорна политика, приемайки тези българи в обществото ни. Те и техните наследници са дали своя сериозен принос за развитието на България, а не на някоя друга държава и са предпочели да загубят имуществото си, пред това да променят националното си съзнание и индентитет. Днес ние дължим на потомците им уважение, респект и защита.

      Сега живеем във 21 век и тези актове за национализиране са остарели и унизителни методи. Когато се говори за децентрализация и за местно самоуправление,  ние си вършим коректно работата. Искам да поздравя и да изкажа благодарност към полицията, МВР и съдебната власт за добре свършената работа за прилагането на закона. Съжалявам, че Ректор на НСА въвлича студенти и преподаватели в този недостоен и пошъл спектакъл, без те да знаят точно как стоят нещата.

      Ние в никакъв случай нямаме нищо против спорта или студентите. Напротив, община Несебър подпомага всички спортни организации и клубове и непрекъснато изграждаме нови спортни площадки. Имаме идея да построим голяма многофункционална спортна зала от международна величина в Несебър. Работим за спорта,  но не можем да се примирим, когато се правят своеволия от някого. Не сме убедени, че истерията да се присвоят земите на местните хора са в полза на студентите, в полза на спорта, защото имаме горчив опит от други подобни практики, когато с чужди земи се облагодетелстваха неясни субекти. България е член на Европейската общност и има закони, които трябва да се спазват и с които всички са длъжни да се съобразяват!”


01.02,2010
Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail