Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Приморско на бунт срещу концесия на морето, съсипваща туризма и риболова

Стотици жители на Приморско и Китен излязоха днес на масов протест срещу концесия в морето за изграждане на голяма ферма за развъждане на риба. Варненската фирма “Бон-визия и развитие” ООД е получила разрешение от Басейнова дирекция Варна да ползва морската територия срещу най-атрактивните плажове на южночерноморската община. В морето между Приморско и Китен ще бъдат изградени три стоманени конструкции - всяка с диаметър 22 метра, височина над водата в плавен режим 6 метра и дълбочина на мрежата под водата 9-11 метра. Металната конструкция ще тежи 18 тона, с площ 100 дка и ще бъде разположена на около 2 мили в морето.

Особено тревожно е, че няма оценка за това какво въздействие би оказало построяването на огромната ферма за несвойствена за района риба спрямо естествените популации на морските видове. Рибарите са сигурни, че подобни съоръжения ще пресекат естествената миграция на рибата, която традиционно живее в региона и ще отклоняват пасажите далеч от бреговете. Възможни са и по- тежки дългосрочни поражения върху и без това намаляващите популации от черноморска риба в българските води. Развъжданата изкуствено пъстърва ще бъде хранена с гранули от черен дроб, което ще създаде огромна замърсеност с биоотпадъци на крайбрежните води и със сигурност ще обрече едни от най-красивите ни плажове, възмущават се местните хора. Това изправя пред провал основния поминък на населението – туризма. Ограничените територии за риболов, неконтролируемото замърсяване на околната среда с биологични отпадъци и новите за акваторията болести, които неминуемо идват с този тип рибарници, са част от другите теми, които взривиха общественото недоволство в Приморско.

Част от общинските съветници в морския град внесоха предложение за декларация срещу концесията. Започналата процедура от Басейнова дирекция не е била по никакъв начин съгласувана или обсъждана с местните власти или населението на общината. На днешната сесия като първа точка Общинският съвет Приморско гласува декларацията против полученото ден по-рано писмо от Басейнова дирекция за даденото разрешение на варненска фирма. Съветниците призовават Министерството на околната среда и водите да стопира процедурата и да откаже издаването на разрешение.

Още в средата на миналото лято от кметството в Китен са излезли с отрицателно становище във връзка с писмо с входящ номер 1044 от 27.07.2012, в което "БОН-визия и развитие" ООД е изявила желание да изгради ферма за дъгова пъстърва. Три дни по-късно се събира кметски съвет, който след запознаване с проектната документация не дава съгласие да бъде изградено подобно съоръжение.

Съмнение буди и фактът, че въпросната фирма е регистрирана преди по-малко от година на името на двама младежи и едва ли има голям опит в подобни дейности, а според регистъра на Дакси няма дори още и регистрация по Булстат, коментира се в Приморско. Не е ясен критерият, според който държавната институция веднага е предоставила “карт бланш” за процедура за ползване на морските води южно от Приморско на въпросното дружество.

Хората дошли на протеста днес се заканиха, че ако не бъдат уважени техните искания са готови да паркират лодките си на пътя Бургас –Царево и да го блокират не с часове, а с дни, но да не допуснат унищожаване на туризма и риболова в района, заради определени частни интереси.

Мнение, че не трябва да има подобно съоръжение в акваторията на Приморско изрази и кметът на общината д-р Димитър Германов. „Двата основни поминъка в района са туризъм и риболов. В туризма сме вложили много средства и усилия, за да го разработим и развиваме. Продължаваме да създаваме инициативи, които да допълнят туристическия ни продукт и да направят Приморско атрактивно не само за летен туризъм, но и за културен и исторически. Едно предприятие за промишлено отглеждане на риба в един от най-красивите ни заливи- между Приморско и Китен би върнало в изходна позиция и двата града. Риболовът е другият основен поминък на местните хора, а бъдещата ферма би редуцирала силно територията за риболов. Морските спортове, които развиваме, също ще пострадат от бъдещото съоръжение. Необходимо е с всички средства да браним морето си и да не допуснем реализирането на проекта” подкрепи протеста на рибарите д-р Германов. 

Решение от 7 декември 2012 на РИОСВ - Бургас пък дава зелена светлина на проекта, без да бъде извършена оценка за въздействие на околната среда, тъй като „нямало вероятност да окаже значително въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони”, се казва в становището.

 31.01.2013

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail