Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

                                Комисията бе сезирана от ВАС за незаконна процедура

 

 

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на Република България образува производство относно скандалния конкурс за възлагане „Изменение на Общия Устройствен план на Община Бургас”. Конкурсът, в който бе класирана бургаската фирма „Атика Р5”, с управител председателя на Камарата на архитектите в България Петко Йовчев, е бил проведен с редица закононарушения. Закононарушенията бяха констатирани от Върховния Административен Съд (ВАС) по жалба на един от участниците в конкурса – архитектски колектив „Гевренов и Стоев” ООД. Със свое решение от 29.04.2008 г. ВАС определи да бъде спряна процедурата по поръчката, респективно подписания Договор за проектиране между МРРБ и „Атика Р5”. Магистратите задължиха КЗК да преразгледа отказа си и да реагира на жалбата на „Гевренов и Стоев” срещу грубото погазване на законовите норми при провеждане на подобни конкурси с особено голямо обществено значение.

Новото производство на КЗК е образувано под N 262/10.05.2008 г. В решението на ВАС е постановено ясно и точно, че отказът на КЗК първоначално да уважи мотивите в жалбата срещу конкурса е незаконосъобразен. От КЗК официално уведомиха „Гевренов и Стоев”, че е отменено старото им решение, с което са оставили жалбата на фирмата-участник без уважение. Новото решение на Комисията се очаква да бъде взето след подробно съобразяване с всички посочени от ВАС мотиви. Един от сериозните факти изложени в жалбата до ВАС от „Гевренов и Стоев” бяха критериите на МРРБ за оценяване на участниците в конкурса. Именно според едни твърде необективни и съмнителни критерии, от надпреварата бяха отстранени останалите участници и за победител бе определена фирмата на Председателя на Камарата на архитектите. Самият Петко Йовчев е бил главен архитект на Община Бургас в продължение на 5 години, след което още 5 години главен архитект на Бургаска област, в периода след 1992 г.

Обществената реакция на „Гевренов и Стоев” срещу незаконната процедура по възлагане на ОУП-а на Община Бургас на фирмата на Йовчев се дължи на няколко конкретни причини. Основната е, че лично Йовчев и негови подгласници публично и шумно прогласиха, че ще местят центъра на град Бургас и започнаха да манипулират обществеността за това как ще се развива и ще изглежда един от най-важните в икономическо значение градове в страната. Това подведе много граждани и крупни инвеститори, с чиито интереси възникна реална опасност да се спекулира по недопустим начин. Като специалисти в бранша и преки участници в опорочения конкурс, „Гевренов и Стоев” нямаха моралното право да пазят мълчание и да не оповестят реалното положение на нещата, както и съдебното решение срещу въпросния Договор за изменение на ОУП-а, който беше обявен за невалиден.

На второ място - заданието за изменение на ОУП-а на Общината не е било гласувано от Общинския съвет на Бургас в момента, в който е било подписано от предишната общинска администрация. Без да коментираме преките връзки на Петко Йовчев с предишни местни управници, бихме искали да подчертаем, че ОС гласува задание за „Проект за изменение на ОУП на Община Бургас” едва в началото на 2008 г. т.е. няколко месеца след като вече е бил подписан Договора между МРРБ и „Атика Р5”. Общинският съвет също така гласува и отделно задание за „Проект за изменение на ОУП на град Бургас”, което е друга процедура по своето провеждане и изисквания. Възможното провеждане на подобна различна процедура бе оповестено и от самия Министър на МРРБ г-н Асен Гагаузов.

Всичко това ясно показва колко неоснователно и заблуждаващо бе оповестяването в шумни пресконференции, как ще бъде променян и прекрояван град Бургас от арх. Йовчев и колектива му. В последните години вече бяха нанесени доста непоправими щети в облика на града. ОУП-а на Общината касае територията и съставните селища, а ОУП-а на гр. Бургас касае самия град, но нито Йовчев, нито който и да било, не е подписвал Договор за проектиране на ОУП-а на града, просто защото подобна процедура до момента не е провеждана. Отделно от това дори въпросният Договор с МРРБ за ОУП-а на Общината бе прогласен за невалиден.

 

„Гевренов и Стоев” ще продължат неизменно да информират чрез медиите за развитието на скандалния процес за ОУП-а на Община Бургас, въпреки заплахите за разправа с нашите архитекти чрез оглавяваната от Йовчев браншова организация. Ние не се боим да изпълним своя не само професионален, но и граждански дълг, за да не допуснем своеволия и монополизъм с бъдещето на Бургас. Надяваме се, че времето за еднолични, незаконни и недемократични действия е отминало безвъзвратно, както и епохата на „богоизбрани” личности, които пожизнено да определят живота ни поколения напред. Оставаме с упование в медиите, за да възтържествува законността в страната ни.

08.06.2008

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail