Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Масовите сметки за парно в Бургас – до 30 лева

Все повече абонати на Топлофикация Бургас вече плащат месечни сметки за отопление и топла вода под 30 лева. Причините за ниските разходи обаче не са за сметка на намаленото потребление. Това се очерта като трайна тенденция за последните три години. Впечатление прави, че дори тази година броя на абонатите с възможно най-ниски сметки расте. За декември 2010 г. 24 018 домакинства дължат на топлоснабдителното дружество суми до 30 лева, което представлява рекордните 87% от всички негови абонати. През същия месец на миналата година суми до 30 лева са дължали 83.6% от топлофицираните домакинства в града.

През декември 2010 г. сметки от 30 до 60 лева дължат 10.5% от абонатите, при 12.7% за същия период на 2009 г. Сравнителният анализ сочи и над 50-процентно намаление на домакинствата, дължащи над 210 лева. За декември 2009 г. те са 11, а за същия месец 2010 г. – едва 5.

При официална средногодишна инфлация 2.4% за 2010 г. и резките промени в цените на природния газ, Топлофикация-Бургас успя да задържи цената на топлоенергията непроменена и с това да намали  финансовото бреме на домакинствата. След устремното поскъпване на природния газ през юли 2010 г. дружеството единствено не промени цената на своя продукт и това го нареди на челно място в класацията за най-ниска цена на топлоенергията в страната.

Колективът на Топлофикация Бургас напоследък също извърши и няколко много важни целеви ремонти на топлопреносната мрежа и отстрани дефекти, причиняващи загуба на топлоенергия по централни топлопроводи. Съвкупността от тези два фактора – запазването на най-ниски цени и повишаване на ефективността на доставката на енергията - създава и условията за намаляващите разходи за топлоенергия за потребителите в морския град.

И през тази година гражданите ще продължават да плащат най-малко за парно. От 1 януари 2011 г., след решение на ДКЕВР, цената на топлинната енергия се понижи до 63.88 лв./МВч. Така сумите, които в Бургас ще плащат за централно отопление  през първото тримесечие на годината, ще са с още 5.17% по-ниски. Това значително ще занижи още повече сметките на домакинствата, ако запазят досегашната консумация на топлоенергия.

17.01.2011

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail