Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас плаща, но Булгаргаз спира газа

Над 4 млн. лв. дружеството е изплатило само за март

 

По повод заплахата от спирането на газоподаването от Булгаргаз към Топлофикация Бургас, бихме искали да ви информираме, че финансовото състояние на дружеството е резултат от дългогодишната порочна политика в енергийния сектор. Аналогично е положението и във всички български топлофикации. Онаследено от социализма, на тях все още се гледа като на предприятия за социална дейност. От десетилетия се поддържа една и съща цена на продуктите, произвеждани от топлофикациите, при постоянно годишно увеличаване /на всеки три месеца/ цената на природния газ. Това води неизбежно до генериране на задлъжнялост към доставчика на газа Булгаргаз.  

За пръв път, за повече от 10 години, в началото на тази година се прие еднократно годишно увеличаване на цената на продуктите на Топлофикациите за сметка на четирикратното годишно увеличение на цената на газа. С тази стъпка в ценовата политика на енергоресурсите и продуктите на топлофикациите задълженията на дружествата към Булгаргаз ще се редуцират и регулират, но от 2009 година. За старите задължения няма адекватна държавна политика. За справка: цената на природния газ от 1.10.2008 г. е нараснала с 41 % , а цената на топлоенергията от 1.01.2009 г. е нараснала с 7%, а на електроенергията с 35%. 

На 30- ти март Топлофикация Бургас внесе на Булгаргаз 1 645 000 лв, а за целия месец дружеството е изплатило на монополиста 4 328 000 лв. Стойността на природния газ за месец март е 2 988 000 лв. Разликата, внесена от бургаската топлофикация е 1 340 000 лв в повече и тя е предназначена за изплащане на стари задължения. Тоест платено е с 1,45 пъти повече от консумираното. 

 Образно бихме могли да определим работния цикъл на Топлофикация Бургас с работата на „ишлеме”. Дружеството получава природен газ, изработва топлинна и електрическа енергия и паричните средства от електрическата енергия се привеждат от НЕК към Булгаргаз. 

 Бихме искали да подчертаем, че дружеството не е спирало да погасява дълговете си към Булгаргаз, но съшо така държим да обясним, че единствената възможност да се намаля дълга на Топлофикация Бургас е дружеството да работи и да генерира обороти.

Само за сравнение привеждаме за пример, че Топлофикация София е изплатила за последните дни на март- 38 млн. лв на Булгаргаз, при текуща задлъжнялост от 150 млн.лв. В резултат, на което няма да се спре газоподаването. Топлофикация Бургас е изплатила за март на Булгаргаз– 4 328 000 лв, при текущ дълг от 7 млн. лв. Сумите на изплащане на задълженията към Булгаргаз на двете топлофикации са пропорционално същите. Надяваме се да не се прилагат двойни стандарти в държавата. Очакваме и за Топлофикация Бургас доставчика на природен газ да отмени решението за спирането на природния газ. 

Още по-показателно за усилията на Топофикация Бургас да намали текущите си задължения е факта, че дружеството редуцира консумацията на природен газ за първото тримесечие 18 %, спрямо заявеното от миналата година. Това стана възможно благодарение на използването на наличното резервно котелно гориво. 

Другата причина за текущия дълг на Топлофикация Бургас е трудната събираемост на вземанията от неизрядни абонати. Неведнъж дружеството е апелирало за създаване на адекватни законови механизми, с които да се улесни събирането на просрочените задължения на своите клиенти. В условия на тежка финансова криза, в които отдавна оцеляват и работят топлофикациите в България, призивите на омбудсмана и комисията за защита на потребителите абонатите да не плащат за консумираната топлоенергия звучат неморално и икономически неадекватно. 

Топлофикация Бургас за пореден път заявява, че с технически и икономически мерки не може да се справи с политически решения. 

  В случай на спиране на природния газ, Топлофикация Бургас разполага с резервно гориво мазутно за 4-5 дни, в зависимост от метеорологичните условия.


02.04.2009

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail