Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Еко- енергия в ТЕЦ- Бургас в партньорство с Дания

       Едно от малкото предприятия в България, редуцирало своите вредни емисии е „Топлофикация- Бургас”. Благодарение на датското министерство на енергетиката и климата и неговата държавна програма за съвместно изпълнение, топлофикационното дружество в момента работи в пълен унисон с международните спогодби. Според приетия през 1997 г. Протокол от Киото, държавите, които са го ратифицирали приемат да обединят усилията си срещу парниковия ефект и да намалят вредните емисии, които отделят техните предприятия. След като стана член на ЕС, България също се включи в борбата срещу измененията на климата и въведе Европейска схема за търговия с квоти на емисии от парникови газове.

       „Топлофикация Бургас, още през 2005 г. инициира сключването на договор за съвместно изпълнение с датската енергийна агенция. Съфинансирана бе част от инсталацията за когенерация на стойност 15 милиона лева. От своя страна Топлофикация Бургас е поела ангажимент към Дания да продаде спестените редуцирани емисии, като очакванията са за над 468,328 t/ CO2. Програмата на Дания съществува от 2003 година, като предприема и работи по проекти в Източна Европа и развиващите се страни и дава възможност да се съчетават намаляването на въглеродните емисии с устойчиво индустриално развитие и трансфер на съвременни технологии и капитали към чужбина, според рамките на Протокола от Киото. Мениджърският екип на програмата постоянно присъства чрез датските посолства в страните, избрани за реализиране на инвестиционните намерения. Това осигурява контакт между Дания, предприятията и властите в различните държави. Ползите на програма „Съвместно изпълнение” са взаимни. Програмата улеснява поръчването на кредити от компании, които са в европейската схема за търговия с емисии. Тя съдейства за внедряването на високи технологии и ноу хау и допринася за глобалното опазване на климата. Досега агенцията е реализирала 20 подобни проекта, като 3 са в България- топлофикациите в Бургас Плевен и Велико Търново и „Агрополихим” в Девня.

         Проектът за съвместно изпълнение, реализиран в Бургас, силно подобрява околната среда чрез прилагане на нови високо ефективни технологии за комбинирано производство на електроенергия и топлоенергия и икономия на първичен енергоресурс, щадящи околната среда. Локалният ефект от иновацията са ниските цени на топлоенергия. Въведените са нови технологии на Wartsila Швеция, на датските фирми Danfoss и Grundfos, водещи производители на ултразвукови топломери, регулатори за отопление и водни помпи, които не се нуждаят от специално обслужване и са с изключително дълъг живот. Придобивката има и ефект от национално значение, който е драстичното намаляването на вредните емисии в атмосферата.

          Преди дни стана ясно, че България може да загуби своята акредитация по схемата за търговия с вредни емисии, заради неизпълнение на препоръките на Брюксел. След последните новини около тази опасност, фирмите, търгуващи с квоти CO2, ще могат да осъществят транзакции до 30 юни. След тази дата българските предприятия няма да могат да сключват сделки. “Топлофикация Бургас” ЕАД със сигурност ще успее да трансферира от регистъра на България към датския регистър редуцираните за периода декември 2006-декември 2007 г. 104 498 t CO2 и ще положи максимум усилия за прехвърлянето на още 194 227 t CO2 за 2008 и 2009 г. Ако не е успее да направи това за 2008-2009 г., пред дружеството ще остане открит въпросът защо след като едно предприятие като „Топлофикация Бургас” е успяло да даде своя принос в борбата срещу изменението на климата и способствало за европейската интеграция на България, държавата не е изпълнила своите задължения и не е осигурила условията за своевременнотo прехвърляне на спестените от него емисии към датската страна  и съответно, като следствие от това, получаването на тяхния паричен еквивалент.


26.05.2010

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail