Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Топлофикация Бургас иска спешно Закон за топлоснабдяването

 

„Топлофикация” Бургас настоява незабавно да започне инициатива за създаването на специален на закон за топлоснабдяването. Това се налага поради взривоопасното положение, довело до риска Топлофикациите в някои от най-големите български градове да спрат да работят, поради затваряне крана на природния газ.

 

Само нов закон може да регулира по европейски критерии отношенията между топлофикационните дружества и клиентите. Ще се избистрят някои неточности в закона за етажната собственост и ГПК, в частност възможността за по-бързо събиране на вземанията от нередовни платци.  Най-вече се очаква новият закон да застъпи проблеми и клаузи, уреждащи кражбите на топлоенергия от съседи. От Закона за енергетиката да се извадят частта за дяловото разпределение и задължението на топлофикациите да събират таксите на търговците за извършеното дялово разпределение като несвойствени, смята ръководството на бургаското дружество.

 

Намаляване на напрежението между Топлофикациите и доставчика на природен газ ще внесе и евентуалното изрявняване на регулаторните периоди на двете страни. Задължително трябва да бъде преработена наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, методиката и критериите за определяне на добавката към индивидуалната цена на ел. енергията, произведена по комбиниран начин с отчитане на общата ефективност, направените инвестиции и др.

 

В момента съществува несъвършен закон за енергетиката, състоящ се от 170 страници, а едва 20 от тях касаят проблемите на топлоснабдяването и почти половината от тях се отнасят за дяловото разпределение, като пропуските и неяснотите в него са толкова много, че логично доведоха до сегашната задънена улица.

 

 

 

От понеделник в осем часа Булгаргаз ще преустанови подаването на природен газ за Топлофикация Бургас

 

Това се очаква да стане, тъй като Бургаското дружество няма да може да погаси изцяло задълженията си /около 3 млн. 740 хил. лева/ към държавния монополист „Булгаргаз” до ултимативния и нереален срок. Над 80 000 граждани ще останат без топла вода и евентуално отопление през студените месеци. В голяма част от жилищата няма комини, което обрича изрядните в плащанията си домакинства на скъпа ел. енергия, или нечовешки студ и условия на живот.

 

Оправданията на „Булгаргаз”, че няма свои средства да закупи суровина не са приемливи, тъй като най-малка вина за това има Топлофикация Бургас и топлофикациите в Плевен и Враца. Претенциите на газовия доставчик би трябвало да бъдат насочени към неговия собственик, в лицето на Държавата, чрез Министерството на икономиката и енергетиката и Министерски съвет, заради подписаните клаузи и условия на международните договори. Вместо това изкупителна жертва ще станат стотици хиляди български семейства, които трябва да понесат на свой гръб последствията на некадърната политика на управляващите.

 

От началото на  годината до момента стойността на изконсумирания от Топлофикация Бургас АД природен газ е 15 152 хил. лева. Дружеството е платило до днешна дата 15 045 хил. лева и ако включим и очакваните 1 100 хил.лева, които ще се платят до края на месеца на Булгаргаз, в случай че Топлофикация Бургас продължи да работи, платената сума ще надвиши стойността на консумирания природен газ.

 

Инвестициите в когенерация на топлинна и електроенергия

 

Единствената възможност да се изплатят непогасените задължения към държавния монополист е да се остави Топлофикация Бургас да работи, защото само тогава тя ще може да акумулира средства от продажби на ел. енергия и топло. Благодарение на своята модерна и ефективна инсталация за комбинирано производство на ел. и топлинна енергия, бургаското дружество ще може да покрие стойността на природния газ с парите от приходите от електрическа енергия.

 

Топлофикация Бургас е една от малкото топлофикации в страната с подобна инсталация за когенерация. Крупни инвестиции от над 15 млн.лв бяха направени през последните години в Бургас, за да се въведе иновационната технолия. Това е благоприятно най – вече и за нашата държава, която е бедна на енергийни ресурси. Производството на енергия от когенерацията /комбинирано производство/ е по-ефективно и се поощрява в европейските държави, защото само с 30 % повече гориво се постига двойно увеличаване на приходите за сметка на два продукта - електрическа и топлинна енергия, с огромен екологичен ефект.

 

Именно заради повишения ръст Топлофикация Бургас съвсем скоро получи и приз като една от най-динамично развиващите се компании в региона на Бургас.

 

В момента липсва достатъчно конкретна и ясна методика на ДКЕВР за ценообразуването и добавките, които да се получават от производителите на най-ефективния метод за когенерационна ел.енергия. Това е огромен пропуск за страна член на ЕС. Именно поради тази причина този тип добив на електричество в България заема незначителните 4 %, при 55 % например в Дания, използваща най-ефективно първичните си енергоресурси. Отговорностите за регулиране на цените на енергопродуктите и крайната услуга е изключително в задълженията на Държавата и нейните управляващи институции. Отделно от това ИЗРАБОТВАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО е в приоритета на изпълнителната и законодателна власт в лицето на Народното събрание. Какви са причините до момента това да не бъде направено, въпреки многобройните сигнали и конфликти, доказващи неизбежността от подобен закон за българското общество?

 

Според Анализа на състоянието на сектор „Централно топлоснабдяване”  на Министерството на икономиката и енергетиката за периода от октомври 2007 до юни 2008 година, Топлофикация Бургас е с най-малкото увеличение на задлъжнялостта към Булгаргаз, спрямо останалите седем  дружества с просрочени текущи задължения - едва 14 %.

 

ЗАЩО ЕДНО РАБОТЕЩО И РАЗВИВАЩО СЕ ДРУЖЕСТВО ТРЯБВА ДА СПРЕ ДА РАБОТИ И КАК НЕ РАБОТЕЙКИ И НЕ ПЕЧЕЛЕЙКИ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА НЕ ПО СВОЯ ВИНА?

 

Недоумение буди цялостната политика на „Булгаргаз” спрямо длъжниците му.

 

Въпреки огромните задължения на един от най-големите длъжници – „Кремиковци” АД, газоподаването за предприятието не е заплашено от спиране. Само за месец просрочените суми на Металургичния завод се изчисляват на 7.5 млн. лв., а погасителният му план на просрочените задължения след последната му продажба е за 10 години, а не за 5 години, както е при топлофикациите /справка в website-a на Булгаргаз: http://www.bulgargaz.bg/index.php?page=5&nid=18/.  Производителите на топлинна енергия са принудени по закон да събират вземанията си от гражданите минимум 30 дни след използването на природния газ, а на Кремиковци купувачите първо плащат и едва след това получават стоката. Освен това социалната значимост на работата на топлофикациите и един комбинат е несъизмерима.

„Топлофикация” София само има задължения над 70 млн. лв., но газта там не беше спряна. Най-шокиращото е, че „Булгаргаз” настоява за НЕЗАБАВНО изплащане на сумите единствено от трите частни топлофикации, знаейки предварително, че събирането на тези суми от битовите клиенти в този срок е невъзможно за всяко топлофикационно дружество.

Може би с тези действия държавният монополист цели да се внесе разкол в Асоциацията на топлофикационните дружества в България и по този начин те да не бъдат единни в защитаване на своите браншови интереси.

Неизплатените субсидии от Държавата

Държим да изтъкнем, че държавата в настоящия момент продължава да дължи на „Топлофикация” Бургас 7 млн.лв. Това са неизплатените субсидии до 2004 г. Субсидиите се гласуваха от Министерски съвет, поради наложените фиксирани цени, на които топлофикациите продаваха енергията на гражданите. Заради това да могат хората да си плащат парното, топлофикациите бяха принудени  да натрупат своите задължения към „Булгаргаз”. Тези суми трябваше да се компенсират именно с посочните субсидии, които обаче държавата НЕ ИЗПЛАТИ.

От една страна Държавата причини загубите на Топлофикациите и задълженията към доставчика „Булгаргаз”, а от друга не изплати субсидиите, които беше длъжна, отново със закон, за да компенсира загубите от фиксираните крайни цени. Сега също държавата, в лицето на собствената си фирма „Булгаргаз” ЕАД иска да спре Топлофикациите, заради същите задължения, които сама е причинила и не е изплатила субсидиите си!?!

Това са фактите, чиито коментар е излишен.

Липсата на всякаква икономическа логика и грубият натиск върху дружеството, граничещ с рекет са признак на ПРОВАЛЕНА ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ВИНА ЗА КОЯТО ИЗЦЯЛО НОСЯТ БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО.

 

Какво точно дължи „Топлофикация” Бургас

 

Поради множеството интерпретации и дори спекулации със задълженията на дружеството, бихме искали да ви представим детайлна схема на задълженията на Топлофикация Бургас.

 

Към 1.09.2008 година просрочените задължения на дружеството към Булгаргаз са 4 245 хил. лева.  От началото на септември до /19.09.08 година/ са изплатени на Булгаргаз 1 225 хил. лева. В момента недостигът към Булгаргаз, заедно с новите плащания е около 3 739 хил. лв. заедно с лихвите. В случай, че дружеството има суровина и продължи да работи до края на септември ще бъде възможно да се погасят още около 1 100 хиляди лева. Така задължението заедно със стойността на изразходения природен газ за м. септември ще намалее до 3 400  хил лева.

 

Изводът е, че „Топлофикация” Бургас плаща коректно и само за месец просрочените задължения за намалели близо с милион лева. По тази схема, след месец, те ще бъдат с още един милион по-малко.

 

„Топлофикация” Бургас предложи погасителен план на всички просрочени задължения до края на октомври, но неясно защо той бе подминат с пренебрежение от „Булгаргаз”.

 

Вместо реалните плащания обаче газовият монополист предпочита да наложи нереалните условия на ултимативната дата – 19.09.2008 г., след което да спре газоподаването и ще предизвика необратими социални и икономически щети. КОЙ ПЕЧЕЛИ ОТ ТОВА????

Налага се абсурдният извод, че „Булгаргаз”, респективно правителството, нямат за цел да си получат реално парите, а да фалират силово и нарочно точно Топлофикациите, които дори нямат голям размер на дълга, в сравнение с други наистина крупни длъжници.

 

 

Закъсняла загриженост

 

 

На 24.09.2008 г. Комисията по енергетика към Народното събрание обяви, че ще проведе заседание относно: „Готовността на топлофикационните дружества и „Булгаргаз-холдинг” за работа в есенно-зимния сезон 2008-2009 г. и оценка на финансово-икономическото състояние.” Подобна инициатива на Комисията би била изключително адекватна, ако беше инициирана преди месец поне. При положение, че „Булгаргаз” еднолично и незаконносъобразно пристъпи към спиране на газоподаването и мощностите на топлофикациите са спрени, за каква „готовност” може да се говори въобще. Подобен парадокс в работата на отговорните институции в страната изглежда смешно пред огромните проблеми, които наистина от много години съществуват в отрасъла.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail