Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

БМФ ПОРТ БУРГАС

? ?µ?·???»???°?? ?? ???·???±???°?¶?µ?????µ ?·?° ?±???? ???????? ?±???????°??

БМФ Порт Бургас“ ЕАД е частен пристанищен оператор на терминал „Бургас Изток 2“ и терминал „Бургас Запад“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

„БМФ Порт Бургас” ЕАД е учредено от „Параходство Български морски флот” АД, гр. Варна, на 23.06.2011 г. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 29.06.2011 г.

Специализацията на пристанищните терминали, модернизацията на товаро-разтоварната техника и усъвършенстването на организацията на работните процеси е основен приоритет на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД и е от първостепенно значение за успешната експлоатация, осигуряването на качествени пристанищни услуги и повишаването на конкурентноспособността на Дружеството.

С цел изпълнението на поставените приоритети за развитие и модернизация на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и пристанищен терминал „Бургас Запад“, „БМФ Порт Бургас“ ЕАД започна изпълнението на амбициозна инвестиционна програма, като за срока на концесията размерът на планираните инвестиции надхвърля 132 милиона евро. За преобразяването на пристанищен терминал „Бургас Изток – 2” и пристанищен терминал „Бургас Запад“ в модерни, многофункционални терминали за обработка и съхранение на различни видове товари: генерални, насипни, наливни и контейнери, от 2012г. до 2017г. „БМФ Порт Бургас“ ЕАД извърши инвестиции на стойност около 70 млн. евро.


Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail