Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Слънчев бряг приключи сезона със 7% ръст на туристите

Курортния комплекс ще запази лидерската си роля в българския туризъм

„Слънчев бряг” АД успя да организира успешен туристически сезон и през лятото на 2012 г., въпреки все още продължаващата икономическа криза и нежеланието на хотелиерите да се включат в усилията на дружеството да осигурява поддръжка и модернизация на инфраструктурата в курорта. Курортният комплекс приключва сезона със 7-процентен ръст на туристите спрямо миналата година, а дружеството, което го управлява - с 3% ръст на финансовите си резултати. Това отчете изпълнителният директор на „Слънчев бряг” АД Златко Димитров на среща с медиите, в присъствието на областния управител на Бургаска област Константин Гребенаров, Калоян Калоянов – зам.-директор на ОД на МВР – Бургас и Георги Василев, н-к сектор „Криминална полиция” в РПУ – Несебър.

Областният управител поздрави участниците с успешния сезон и подчерта голямата роля на Слънчев бряг в икономиката на региона и туристическата индустрия у нас.

Инфраструктура

„В Слънчев бряг всеки туристически сезон започва по един и същи начин – с опити да се създаде напрежение и конфронтация най-вече заради собствеността на инфраструктурата и законообразността на действията на дружеството. Хвърляме усилия, за да обясняваме ясни и документирани факти, а именно: „Слънчев бряг” АД е собственик на материално-техническата база на територията на курортния комплекс – земи, сгради, ВиК - съоръжения, алеи, тротоари апаратури за видеонаблюдение, осветление и мн.др. Всичко това е в баланса на дружеството, за него има документи и като собственици ние сме длъжни да се грижим за тях и да защитаваме интересите на акционерите си”, каза в изложението си Златко Димитров.

Инфраструктурните такси, които собствениците на обекти в курорта дължат, са източник на напрежение от много години насам. Дружеството, което е структурен оператор на Слънчев бряг – Изток, е длъжно да поддържа инфраструктурата, да осигурява безопасност и спокойствие на туристите. Разходите по тези дейности са огромни, а бизнесът, работещ на територията на комплекса, отказва да съдейства. Това вече е забелязано и от контролните органи. След ревизия от Агенцията по приходите е констатирано, че в дружеството са извършени „разходи, реализирани в полза на трети лица” и издаден акт за санкция на стойност 1 400 000 лв. Третите лица са ползвателите на инфраструктурата в курорта – собствениците на хотели, ресторанти и магазини, които отказват да плащат за нейната поддръжка, както са задължени според приватизационните си договори с АПСК. Нека не забравяме обаче, че Слънчев бряг АД има за приоритет да защитава обществения имидж на комплекса и обществената полза на неговите многобройни клиенти, допълни Димитров.

Подръжка и развитие

По приетата и одобрена от съвета на директорите план-сметка за 2012 г. собствениците на обекти дължат такси в размер на 2 516 000 лева само за 2012 г. До този момент, по тази план сметка, не е постъпил нито лев, уточнява Златко Димитров. Не са платени инфраструктурните такси и за миналата година. Според клаузите на приватизационните договори такива такси дължат близо 80 от хотелите в курорта – толкова са били те по време на приватизацията. След последвалите години на устремно развитие сега хотелите са близо 450 с около 260 000 легла. Многобройни са и магазините, супермаркетите, атракционите. За да не бъде инфраструктурната тежест поета само от собствениците на първите 80 хотела, сега инфраструктурната такса се определя на базата на разгърната застроена площ. С мотива, че плащат на община Несебър данъци и туристическа такса, собствениците отказват да участват в поддръжката на комплекса. За да бъде избегнато напрежението и през следващия сезон, ръководството ще поиска от община Несебър информация за абсолютната стойност на туристическата такса, внасяна от бизнеса в комплекса – по закон тя трябва да се влага в изграждане на туристическа инфраструктура, уточнява изпълнителният директор.

Отчет

От няколко сезона дружеството успява да поддържа инфраструктурата, публичните и зелени площи на комплекса с реализирани приходи от стопанската си дейност. Това обаче е в ущърб на акционерите, респективно държавата, като най-големия от тях. То търси варианти да оптимизира разходите си. През 2012 г. е намалило разходите за външни услуги с 390 000 лв., а след драстични съкращения на персонала - и разходите за заплати и осигуровки със 179 000 лв.

Приходите от собствени дейности обаче са крайно недостатъчни, за да се изпълнят дългосрочните цели. Само през този сезон „Слънчев бряг” АД е вложило в поддръжка на зелените площи 265 хил.лв. Над 70 хил. лв. са изразходвани за уличното и алейното осветление.

Сигурност

Отговорност на дружество е и сигурността на туристите. За да се осигури необходимото постоянно присъствие на полиция на територията на комплекса са изразходвани собствени средства в размер на 140 хил. лв. То е финансирало поставянето и поддръжката на 250 камери за видеонаблюдение. Видеонаблюдението има решителна заслуга за значително увеличения брой на разкритите престъпления през този сезон – 50% само при грабежите, както и факта, че са намалели кражбите от хотели, на автомобили и измамите пред ченчбюрата, заяви Калоян Калоянов. Въведеният от 2 години контролен режим също е в помощ на полицията, признават специалистите

Устройство и временни обекти

През тази година, по утвърдена схема, бяха поставени групи павилиони, изработени по общ проект, за да се впишат в екстериора на комплекса. Това е предварително съгласувано и одобрено от МРРБ. За да се избегне хаотичния, занемарен и грозен вид на временните обекти, дружеството ще продължи да разработва подобни проекти. Очакванията са да бъде реализирана идеята за поставяеми обекти на северния плаж, по примера на централния плаж. Незаконните обекти трябва да бъдат премахнати – такава е категоричната и неизменна позиция на ръководството. След две комплексни проверки, инициирани през последните две години, съответните държавни и общински органи са уведомени, но правомощия за премахване дружеството няма. На територията на комплекса са били констатирани и описани около 700 незаконно поставени сергии, или търговски обекти.

Бъдещи планове

Сред плановете за следващата година е и подобряването на финансовите резултати. Дружеството ще инвестира във въвеждането в експлоатация на оптичен кабел за бърз интернет в хотелите, от което ще очаква и приходи. Успешни са преговорите и с ВиК – Бургас, което експлоатира вопроводната мрежа, собственост на „Слънчев бряг”. В нейното изграждане са вложени 80 000 000 лв. Спечелено е съдебно дело по частичен иск за обезщетение. Според решението на съда за 2010 г. ВиК – Бургас дължи на „Слънчев бряг” 430 000 лв. Обезщетенията за следващите години дружеството ще се стреми да получи чрез извънсъдебно споразумение.

Амбицията на ръководството на „Слънчев бряг” АД е при първа финансова възможност системата за видеонаблюдение да бъде усъвършенствана. То планира още да извърши рехабилитация и подобряване на външния вид на курорта. Още за следващия сезон се подготвя подмяна на настилките по някои от алеите, на осветителните тела и нова декоративната дълготрайна растителност. Обмисля се и нова организация за извозване на отпадъците и грижа за чистотата.

Решения и държавна позиция

За да може Слънчев бряг да запази лидерската си позиция като дестинация с най-висок принос в туристическата индустрия на страната, трябва принципно да се реши въпросът с финансовата му издръжка, счита Златко Димитров. Голяма част от проблемите тук са предизвикани от изгубения баланс между инфраструктурата и броя на работещите хотели, магазини и заведения. Това може да бъде избегнато чрез изпълнение на застроителния план, за което е нужен огромен финансов ресурс. От собствени приходи дружеството не може да го осигури, мажоритарният собственик – държавата не може да го субсидира, а собствениците на хотели отказват да плащат инфраструктурните си такси. В търсене на принципно решение за конфликта, ръководството на „Слънчев бряг” АД е инициирало среща с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и представители на Агенцията по приватизация и следвриватизационен контрол.

Надеждата е следващия туристически сезон да започне в Слънчев бряг по нов начин – спокойно и в съгласие между всички, работещи на неговата територия.

“Ако туризмът е едно от основните пера в брутния продукт на държавата, то той не може да бъде оставен на самотек, както беше през годините. Нужно да се изгради съзнанието, че основна предпоставка за съществуването на туризъм въобще, е цялостното усещане за комфорт, удобство и сигурност на тези, които избират България и в частност Слънчев бряг за своята почивка”, каза в заключение Златко Димитров.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail