Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Кметът на община Несебър и директори на учебни заведения обсъдиха мерки за преминаване към едносменен режим на обучение

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров се срещна с директорите  на ПГТ „Иван Вазов“ - инж. Славчо Станелов  и  СУ „Любен Каравелов“- Тодорка Желязкова.

Целта на срещата бе да се обсъди готовността на училищата и мерките, които общината предприема, за да  се осигури необходимата на учебните заведения база за преминаване към едносменен режим на обучение.

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и след гласуване на закона за предучилищно и училищно образование през 2016 година се прие, че учениците трябва да преминат на едносменен режим на обучение. Това ще се осъществява поетапно, съобразено с възможностите на всяко учебно заведение. В тази връзка всяко училище, което е на двусменен режим изготвя план, съгласуван с общината за възможностите, мерките и прогнозните срокове за преминаване на едносменен режим на обучение.

За Община Несебър това са двете най-големи училища на нейната територия - ПГТ „Иван Вазов“ и СУ „Любен Каравелов“.

На срещата на кмета  Димитров с директорите бе уточнено, че за разширяване на базата  на СУ „Любен Каравелов“  с нова сграда  вече има  изготвен  подробен устройствен план. Новият план е внесен в Министерството на културата и се чака съгласуване с НИНКН, тъй като  предвидената сграда ще бъде разположена с санитарно-охранителната зона на  Несебър.  Заложени  са средства за изготвяне на работния проект  и той ще стартира след приемане на ПУП-а. Поради процедурите, съпътстващи  разрешителния режим за строителни дейности в  санитарната зоната на стария Несебър, общината и училището изготвят резервен  план за преустройство на съществуващата база и подсигуряване на допълнителни помещения за учениците от първи до четвърти клас. Така децата в начален етап на обучение ще преминат на едносменен режим. В допълнение,  след приключване на учебната година за най-малките, Община Несебър започва саниране на училището.

По отношение на ПГТ „Иван Вазов“ бе уточнено, че обсъжданите на по-ранен етап варианти за разширение и надстрояване  на съществуващата постройка ще дебалансират учебния процес. Затова кметът Николай Димитров и директорът инж.Славчо Станелов са приели единно решение, което ще бъде предложено за гласуване в Общинския съвет, да се закупи съседният на училището парцел. Това ще доведе до  окрупняване на  терена. Върху него ще се проектира нова учебна сграда, съобразена с изискванията и стандартите на модерното съвременно образование.

Занапред приема в професионалната гимназия ще бъде съгласуван с работодателите в туризма, което предполага откриване на нови специалности и паралелки към училището. В тази връзка новата учебна сграда е крайно необходима, за да се постигнат изискванията и задоволят  нуждите на отрасъла.

В по-дългосрочен план се предвижда постепенно преминаване към колежанска форма на обучение, която ще осигури така необходимите на туризма високо квалифицирани кадри.


26.03.2019

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail