Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Дирекцията на ПП „Странджа” предлага отлична база за екологично обучение

Дирекцията на Природен парк „Странджа” вече предлага отлична база за екологично образование и възпитание на ученици, студенти и представители на неправителствени организации, които работят в сферите, защитаващи природата и природосъобразния начин на живот.

IMG_8853В м. „Качул” до с. Граматиково дирекцията на Парк „Странджа” откри разширението на единственият в страната разсадник са редки и защитени видове, които все още се срещат в девствената природа на Странджа планина. Лентата прерязаха директорът на Парка инж. Димо Димов и инж. Тонка Атанасова – директор на РИОСВ – Бургас. На откриването присъстваха ученици от училището в гр. Малко Търново, където има специализирани горски паралелки, учители по природни науки, приятели на природата, партньори на парковата дирекция, ветерани лесовъди.

IMG_0578Инж. д-р Дико Партонов разказа на присъстващите за всяко едно от 11-те защитени растения в разсадника, а всички присъстващи с очите си видяха странджанска боровинка, пролетна циклама, лъжник – странджански дъб, странджански чай, багрилна звъника, тис, търилово ботурче, странджанско сапунче, кулуна, пирен, чашковидна звъника. В самия разсадник има и експозиционна зала, където могат да се правят различни обучения. Той би могъл да бъде и база, в която подрастващи могат на практика да посадят растение и да видят как се развива то през различните сезони. На един по-следващ етап  хората ще могат на символична цена да си закупят разсад, по този начин се избягва унищожаване на растенията в гората. Разсадникът има и функцията да бъде специална семенна банка. И в това си качество може да бъде разглеждан и разпознат като генетична банка, позволяваща обмен на генетичен материал с подобни банки в Европа с цел научни изследвания.
IMG_8836Във флористично отношение Странджа се определя като съкровищница на българската природа. Само на територията на Природния парк са установени над 1700 вида висши растения. От тях над 300 вида са определени като значими в международен план, редки и застрашени от изчезване. Някои от тях, като Странджанското великденче и Странджанското подрумиче, се срещат само тук в целия свят, а за други Странджа е единственото им българско местообитание.

Разширението на разсадника на ПП „Странджа” стана възможно благодарение на проекта „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет  на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

16.10.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail