Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Общинските съветници в Приморско гласуваха състава на постоянните комисии

Борислав Киров бе избран за зам. председател на Общинския съвет

При пълно единодушие общинските съветници на Приморско гласуваха дневния ред на второто си редовно заседание. Местните управници определиха състава на постоянните комисии, приеха правилника за организацията и дейността си и избраха заместник председател на Общински съвет – Приморско.

Без никакви разногласия и спорове премина днешното редовно заседание на ОбС Приморско. Точките по дневния ред бяха представени от председателя на местния парламент Златина Тюлиева.

С дванадесет гласа „за“ общинските съветници  приеха Правилник за организацията и дейността си, който беше заложен като първа точка в дневния ред.

Определен бе състава на постоянните комисии и техните председатели. За членове на Постоянната комисия по законност и нормативна уредба бяха избрани Борислав Киров, Пеньо Пеев, Иван Тодоров и Златина Тюлиева, а с единодушен вот председател стана Дамян Петков.

В Постоянна комисия по обществен ред, транспорт, административно обслужване, сигурност, сигнали жалби и предложения съветниците определиха за председател Павел Павлов, а в състава й влязоха Янчо Янков, Манол Манолов, Захарина Неделчева и Илия Петков.

Златина Тюлиева оглави комисията по бюджет, финанси, данъчна политика, евроинтеграция, международни проекти и програми, която е в състав: Борислав Киров, Янчо Янков, Златина Величкова и Дамян Петков.

Комисията, която ще отговаря за туризма, стопанската дейност, земеделието и горите ще бъде ръководена от Янчо Янков, а в екипа му влизат Павел Павлов, Манол Манолов, Димитър Димитров, Захарина Неделчева и Пеньо Пеев.

Комисията по общинска собственост, устройство на територията, инфраструктура, екология, инвестиционни планове и проекти, в която ще работят Дамян Петков, Борислав Киров, Иван Тодоров и Павел Павлов, оглави Манол Манолов.

Пеньо Пеев бе избран за председател на комисията по образование, култура, вероизповедание, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика. Нейни членове станаха  Захарина Неделчева, Златин Бодуров, Златина Тюлиева и Иван Тодоров.

Като последната точка от дневния ред бе заложен изборът на заместник-председател на Общински съвет – Приморско. С тайно гласуване и с 12 гласа „за“ постът бе поверен на Борислав Киров.

24.11.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail