Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

На открито заседание на ДКЕВР  днес за разглеждане на доклади относно цени на топлинна енергия Топлофикация Бургас се оказа с най-ниското увеличение на топлинната енергия. 30 000 абоната на бургаското дружество ще плащат само 6.26 % повече за м/втч. отколкото досега, при средно увеличение за отрасъла в страната 18 %.

Това стана възможно заради изключителните усилия на Топлофикация Бургас да запази интересите на своите клиенти. В специално предложение към регулатора от компанията поискаха 6.36% увеличение на топлинната енергия за битовите абонати. Съобразявайки се с искането на бургаското дружество ДКЕВР утвърди почти същата цена.

Топлофикация Бургас успя да защити най-ниските цени в бранша в цялата страна благодарение на крупната инвестиция от 15 млн. лева за инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Системата за когенерация  работи от миналата година и е най-голямото подобно съоръжение в България. Комбинираното производство се оказа най-добрата предпоставка за поддържане на ниски цени, а екологичния и ефект е с републиканско значение. Инсталацията е решение от Протокола от Киото, според който всяка държава е длъжна да намали вредните си емисии, поради увеличаващия се парников ефект в атмосферата.

На откритото заседание Председателят на Държавната комисия за енергийно регулиране проф. Константин Шушулов даде висока оценка за усилията на  Топлофикация Бургас за дълготрайното запазване на най-ниски цени за парно в България. Вече втора година бургаските абонати се радват на най-малки разходи за топло в сравнение с тези на София, Пловдив, Велико Търново и други. Трайната и  последователна политика на дружеството започна още миналата година, когато ръководството на Топлофикация Бургас успя да запази старата цена на топлоенергията от 65.36 лв/ВМВТЧ.

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail