Feedback Site Map Home
Имидж Едвъртайзинг Logo

Имидж Едвъртайзинг

тел. +359(56) 896480
Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4
E-mail: office@image-advertising.net
http://www.image-advertising.net


Език: English  Deutsch  

Информационен ден представя възможностите за природосъобразно поведение и туризъм в Парк „Странджа”

Дирекцията на ПП „Странджа” представя пред широката общественост възможностите за привличане на повече хора към идеята за природосъобразно поведение и туризъм в Странджа.

На 26 август, в средата на празниците на Малко Търново, в центъра на града се проведе Информационен ден в рамките на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”.

В специално монтирана шатра в центъра на града, чрез рекламни материали и беседи на експерти от дирекцията на Парка гостите бяха запознати с уникалните забележителности на защитената територия. Бяха представени по атрактивен начин новите маршрути и възможностите за отдих сред природата. А за най-малките дирекцията предостави възможност да наблюдават растения и насекоми, да направят свой истински хербарий, да пробват да се изкатерят по въжена стълба, да нарисуват своите впечатления от неповторимата природа на Странджа и да оставят рисунките си да красят площада по време на летните културни празници.

ПП „Странджа” е създаден, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразието в най-голямата защитена територия на България. Експертите на ДПП „Странджа” се стремят Паркът да се превърне в еталон за съхранена природа, бит и традиции на местното население. Тяхната дейност е насочена към опазване и възстановяване на природата и културно-историческото наследство на Странджа. През годините те са направили много, за да стане планината достъпна за туристите, да бъде изградена посетителска инфраструктура, да се повиши интересът към екотуризма. За реализацията на всичко това в помощ идва Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” и проект „Устойчиво управление и устройство на ПП Странджа”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от държавния бюджет.

Проектът включва изпълнението на общо 52 дейности, сред които мерки по опазване на местообитания и видове, подобряване на посетителската инфраструктура, образователни програми и интерпретация на природното и културно-историческото наследство, подобряване и оптимизиране управлението на защитената територия. Изградени са 5 нови интерпретативни туристически маршрута, 5 туристически маршрута от брега на морето към планината и опознавателен маршрут „В царството на зелениката“. Подновена е маркировката на общо 150 км същесвуващи маршрути. Изградени са веломаршрути, поставени са информационни табели, ремонтирани са чешми и заслони, монтирана е нова паркова мебел, реализирани са много други дейности по подобряване на посетителската инфраструктура.

Специално внимание се отделя на образователните програми. Съставени са 5 интерпретативни програми за различни възрастови групи, разработен е наръчник за устойчиво ползване на земеделските земи, разработени са мултимедийни презентации за Парка, изготвени са аудиопътеводители за 5 маршрута на български и английски език.

26.08.2015 г. 

Имидж Едвъртайзинг, Бургас 8000, пл. “Баба Ганка“ 4, ет. 4, тел. +359(56) 896480,  E-mail